Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Forrige
Næste

Jobafslag med henvisning til, at ”Jeg tænker simpelthen ikke det dur med mænd” kostede en godtgørelse

Af Tina Raben Skaarup, Advokat

 

Ligebehandlingsnævnet har ved kendelse af den 24. januar 2024 afgjort en sag, hvor en mandlig ansøger til en stilling som bartender havde klaget til Ligebehandlingsnævnet, fordi han var af den opfattelse, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af køn i strid med Ligebehandlingsloven, da han fik afslag på sin ansøgning.

Hvad gik forud?

Den mandlige ansøger så et jobopslag på døren til en bar, hvoraf det fremgik, at man søgte studerende til et studiejob som bartender til fast aftenvagt hver anden fredag.

Manden gik ind fra gaden og fik en samtale med barens leder. Lederen udtalte ifølge den mandlige ansøger under samtalen, at de ”jo egentlig kun ansatte piger”, men at de ”jo kunne prøve noget nyt”. Samtalen endte med, at parterne indgik aftale om, at den mandlige ansøger kunne få en ”prøvevagt”.

Lederen af baren aflyste imidlertid aftalen om prøvevagten via en SMS besked til den mandlige ansøger. I den forbindelse oplyste lederen, at ”jeg bliver nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg tænker simpelthen ikke det dur med mænd i (barens navn). Jeg har ansat en flex jobber og vil ikke spilde din tid”

Den mandlige ansøger gjorde lederen opmærksom på, at det ifølge ligebehandlingsloven er lovstridigt at forskelsbehandle mænd og kvinder ved ansættelse. Hertil svarende lederen, at ”jo det ved jeg godt. Men det er måske også mest for din egen skyld. Du vil jo få det rigtig svært bag baren. Vi har haft mange mænd før og det giver mere ballade end det gavner”.

Samme dag, som den mandlige ansøger skulle have haft sin prøvevagt offentliggjorde baren på sin Facebookside, at man søgte efter bartendere.

Så indbragte den mandlige ansøger sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Parternes synspunkter

Den mandlige ansøger anførte i sin klage til Ligebehandlingsnævnet, at han følte sig krænket på grund af sit køn i strid med ligebehandlingsloven og, at han i øvrigt fandt det yderligere krænkende, at lederen af baren havde løjet overfor ham, idet man fra barens side få timer efter, at han havde fået sit afslag, havde lavet et jobopslag på Facebook på den samme stilling.

Fra barens side anførte man derimod, at der havde ikke været tale om en ansættelse af den mandlige ansøger, men udelukkende en vurdering af, om han ville passe ind i jobbet, og ved nærmere eftertanke valgte man at ansætte en anden mandlig ansøger til jobbet.

Afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet

Som følge af de forskellige udsagn på SMS fra barens leder fandt Ligebehandlingsnævnet, at den mandlige ansøger havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til en formodning for, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn i strid med ligebehandlingsloven.

Herefter følger det af ligebehandlingsloven, at så var det op til baren at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. I den forbindelse kom Ligebehandlingsnævnet frem til, at man fra barens side ikke havde kunnet godtgøre, at afslaget på ansættelse i SMS-korrespondancen ikke var udtryk for forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsloven.

På den baggrund blev baren pålagt at betale en godtgørelse til den mandlige ansøger på 12.500 kr.  Ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagde Ligebehandlingsnævnet blandt andet vægt på alvoren af den skete overtrædelse og, at der var tale om et studiejob.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Sagen ovenfor er et klokkeklart eksempel på en overtrædelse af ligebehandlingsloven § 2, hvoraf det fremgår, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige blandt andet i ansættelsessituationer.

Både når du udformer et stillingsopslag og giver afslag på jobansøgninger er det derfor vigtigt, at det tydeligt fremgår overfor ansøgere, at der ved besættelse af stillingen vil blive lagt vægt på saglige kriterier.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret – herunder i reglerne i ligebehandlingsloven. Har du brug for vores rådgivning eller hjælp, er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Jobafslag med henvisning til, at ”Jeg tænker simpelthen ikke det dur med mænd” kostede en godtgørelse

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ligebehandlingsnævnet har ved kendelse af den 24. januar 2024 afgjort ...»

Fertilitetsbehandling – hvornår er man særligt beskytte mod opsigelse af ligebehandlingsloven?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Det følger af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver ikke må ...»