Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Indberetning og indbetaling af indefrosne feriemidler – bliv klar!

Der nærmer sig med ikrafttrædelsen af den nye ferielov nu nogle vigtige frister, som du som arbejdsgiver skal være opmærksom på.

Indberetning af optjente feriemidler

Det følger af den nye ferielov, at de feriemidler, som dine medarbejdere har optjent i perioden fra den 1. september 2019 og frem til den 31. august 2020, skal indefryses.

Indberetningen af, hvor mange feriemidler, hver enkelt af dine medarbejdere har optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal du foretage via eIndkomst til Fonden. Og det skal du sørge for at gøre senest den 31. december 2020. Læs nærmere om, hvordan du skal forholde dig her.

Indbetaling af indefrosne feriemidler

Som arbejdsgiver vælger du selv, om du vil indbetale dine medarbejderes opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler (Fonden), eller om du foretrækker at beholde midlerne i din virksomhed mod en årlig forrentning. Du kan læse nærmere om forrentningen her.

Vælger du helt eller delvist at beholde midlerne i din virksomhed, vil du årligt blive bedt om at bekræfte, om du fortsat ønsker at beholde midlerne.

Vælger du at indbetale feriemidler til Fonden, behøver du ikke at indbetale for alle dine medarbejdere. Du kan vælge at indbetale for fx nogle grupper af medarbejdere, men ikke for andre. Men for de medarbejdere, som du vælger at indbetale for, skal du indbetale hele den opsparede saldo pr. medarbejder. Valget af medarbejdere, du vil indbetale for, sker via selvbetjeningsløsningen på virk.dk.

Vælger du helt eller delvist at indbetale dine medarbejderes opsparede feriemidler til Fonden, kan dette ske fra 2021, hvor du i juli 2021 vil modtage en opkrævning på de feriemidler, du i givet fald skal indbetale senest den 1. september 2021. Selvbetjeningsadgangen til frivillig indbetaling af indefrosne feriemidler er dog åbnet allerede fra den 1. februar 2021.

Du vil desuden årligt i juli – ligeledes for første gang i juli 2021 og med 1. september som betalingsfrist– modtage en opkrævning for de medarbejdere, som du under alle omstændigheder skal indbetale feriemidler for, fordi de i perioden fra den 1. marts året før til udgangen af februar i opkrævningsåret har opnået folkepensionsalderen, eller fordi deres tilgodehavende feriemidler fra Fonden af andre grunde end opnåelse af folkepensionsalderen er blevet udbetalt fx ved død, førtidspension eller permanent udrejse til udlandet.

Læs i øvrigt mere om indberetning og indbetaling af indefrosne feriemidler her.

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde ...»

Sygdom i forbindelse med ferieafholdelse – hvad gælder?

Er du i tvivl om, hvad der gælder, hvis du har en medarbejder, som bliver syg i forbindelse med sin ferie, ...»

Ferieloven

Ferieloven fastlægger vilkårene for lønmodtageres ret til ferie, herunder ret til ferie med betaling ...»

Afregning af feriepenge i forbindelse med opsigelse

En arbejdsgiver skal ikke afregne feriepenge i et tilfælde, hvor en ansat opsiges, således at hun »

Vi er medlemmer af