Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Incitamentsaflønning af medarbejdere

Overvejer du at indføre incitamentsaflønning af en eller flere af dine medarbejdere, så læs nærmere nedenfor om de 4 mest anvendte modeller for incitamentsaflønning.

Hvorfor og hvornår kan incitamentsaflønning være en overvejelse værd?

Introducerer du incitamentsaflønning overfor dine nøglemedarbejdere, kan du opnå den fordel, at du øger deres engagement i forhold til at dele dine visioner for din virksomhed.  Du giver medarbejderne en tættere tilknytning til din virksomhed, og du kan samtidig opnå en højere grad af loyalitet, når en medarbejder får en reel økonomisk interesse i udviklingen af din virksomhed.

Incitamentsaflønningen kan både baseres på individuelle ordninger, som er dedikeret til en eller flere af virksomhedens nøglemedarbejdere, eller på en kollektiv ordning, som du indgår med alle eller en flerhed af dine medarbejdere på din virksomhed for at skabe et stærkere bånd mellem medarbejderne og virksomheden.

Incitamentsaflønning kan i kombination med en mindre fast løn desuden være et godt alternativ i opstartsfasen af en ny virksomhed, ligesom aflønningsformen kan være interessant for en virksomhed, som forventes at få et stort udviklingspotentiale indenfor en overskuelig tidshorisont.

Hvad er incitamentsaflønning?

En helt traditionel form for incitamentsaflønning kan være en introduktion af en resultatafhængig bonusaftale.

Anvendes en bonusaftale som incitamentsaflønning, er det vigtigt, at du sikrer dig, at den fastlægges således, at der bliver målt på medarbejderens performance ud fra klare, relevante og specifikke nøglemålsætninger, som løbende justeres ud fra virksomhedens aktuelle forhold og indsatsområder.

En bonusaftale kan også udformes således, at den følger udviklingen i værdien af et selskabs aktier og fx sættes i forhold til værditilvæksten på et bestemt antal aktier i selskabet. Det kalder man ”fantomaktier”.

Andre former for incitamentsaflønning, som kan være egnet til at knytte en eller flere medarbejdere endnu tættere til din virksomhed, kan være ordninger, som har til formål at gøre medarbejderne til medejere af din virksomhed. Der kan fx være tale om udstedelse af warrants, hvilket indebærer, at medarbejderen får en ret til i en nærmere defineret periode ud i fremtiden at tegne nye anparter eller aktier i din virksomhed i forbindelse med en kapitalforhøjelse eller en køberet, dvs. en ret til i en forud fastlagt udnyttelsesperiode at købe eksisterende anparter eller aktier (optioner).

Endelig kan en mulighed også være at tildele medarbejdere aktier eller anparter i selskabet som en del af din aflønning af dem.   

Har du brug for rådgivning?

Er du interesseret i at få en nærmere gennemgang af dine muligheder for at etablere incitamentsbaseret aflønning i forhold til en eller flere af dine medarbejdere, er du velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne på tlf.: 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Warrants som incitamentsaflønning

Anvendes warrants som incitamentsaflønning overfor dine nøglemedarbejdere, kan dette medføre klare fordele ...»

Incitamentsaflønning af medarbejdere

Overvejer du at indføre incitamentsaflønning af en eller flere af dine medarbejdere, så læs nærmere nedenfor ...»