Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

I dybden med 25 års-reglen

25 års-reglen er en særlig regel, som er udviklet i praksis af Afskedigelsesnævnet.

Afskedigelsesnævnet kan behandle opsigelsessager i de tilfælde, hvor dette følger af en overenskomst på det private arbejdsmarked.

Reglen finder anvendelse i sager, hvor der fra lønmodtagerside nedlægges påstand om, at en opsigelse, som er afgivet i forbindelse med arbejdsmangel, er usaglig begrundet, hvor den er afgivet overfor en medarbejder, som har været ansat i mere end 25 år.

25 års-reglen medfører, at hvis man som arbejdsgiver er nødsaget til at opsige en eller flere medarbejdere på grund af arbejdsmangel, skal man tage særligt hensyn til medarbejdere, som har været ansat i mere end 25 år.

25 års-reglen skal forstås meget bogstaveligt. Den omfatter kun medarbejdere, som har været ansat i mere end 25 år. Der har været ført en sag for Afskedigelsesnævnet med påstand om godtgørelse til en opsagt medarbejder efter 25 års-reglen i en situation, hvor en medarbejder blev opsagt på grund af arbejdsmangel og hvor medarbejderen på opsigelsestidspunktet havde været ansat i 24 år og 6 måneder. Her slog Afskedigelsesnævnet fast, at 25 års-reglen ikke fandt anvendelse.

Hvilke særlige hensyn skal man iagttage?

Ud fra den efterhånden righoldige praksis fra Afskedigelsesnævnet omkring 25 års-reglen kan man udlede, at skal man som arbejdsgiver sagligt at kunne opsige en medarbejder med mere end 25 års anciennitet på grund af arbejdsmangel, skal man fx kunne godtgøre, at:

- medarbejderens performance eller lignende er utilfredsstillende, og at medarbejderen i den anledning for nylig har modtaget en advarsel

- medarbejderen har ringere kvalifikationer end andre medarbejdere med lignende funktioner i virksomheden

- medarbejderen ikke i løbet af en kortere oplæringsperiode vil være i stand til at overtage en anden lignende funktion i virksomheden

- der foreligger ikke relevante omplaceringsmuligheder, som man kan tilbyde medarbejderen

Hvad kan der ske, hvis en opsigelse afgives i strid med 25 års-reglen?

Er en opsigelse afgivet i strid med 25 års-reglen, følger det af praksis fra Afskedigelsesnævnet, at medarbejderen typisk vil få tilkendt en godtgørelse for usaglig opsigelse, som svarer til en uges løn pr. år, den pågældende har været ansat.

Søg rådgivning

Det er væsentligt, at du undersøger din retsstilling, når du skal opsige en medarbejder – herunder ikke mindst, hvis der er tale om en medarbejder, som har været ansat i virksomheden i mange år.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister indenfor ansættelsesretten, og du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk for en klarlæggelse af din situation.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Opsigelse af 18 medarbejdere med mere end 25 års anciennitet var saglig

I kølvandet på, at COVID-19 holdt sit indtog i Danmark i 2020, opsagde SAS på grund af alvorlig arbejdsmangel ...»

I dybden med 25 års-reglen

25 års-reglen er en særlig regel, som er udviklet i praksis af Afskedigelsesnævnet. Afskedigelsesnævnet ...»