Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes arbejde således, at arbejdet kan udføres sikkerhed- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det følger af lovgivningen på arbejdsmiljøområdet.

Konsekvensen af ikke, at sørge for at arbejdet i ovennævnte sammenhæng kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt kan i forhold til den gravide eller ammende medarbejder blandt andet blive, at medarbejderen bliver fraværsmeldt med ret til fuld løn, indtil der er rettet op på forholdende.

Hvordan griber du opgaven an?

Når du bliver bekendt med, at en af dine medarbejdere er blevet gravid eller ammer, skal du sørge for, at I i jeres APV får klarlagt, om der kan være en risiko for, at medarbejderen udsættes for påvirkninger, der kan få konsekvenser for graviditeten eller amningen.

Er ovenstående tilfældet, skal I ændre indretningen af medarbejderens arbejdsplads.

Hvis ovenstående ikke er tilstrækkeligt eller muligt, skal I tilrettelægge arbejdet på en anden måde eller overføre den gravide eller ammende til andre arbejdsopgaver, hvis det er muligt.

Især, hvis der er særlige arbejdsmiljømæssige forhold, man skal tage højde for på den enkelte arbejdsplads, anbefaler Arbejdstilsynet, at man udarbejder en egentlig politik på området således, at medarbejderne kan føle sig trygge ved at gå på arbejde på en arbejdsplads, som er på forkant med de justeringer, som kan være nødvendige, når man har en gravid eller ammende medarbejder. Samtidig vil en sådan politik også sikre transparens for øvrige medarbejdere i forhold til, hvorfor og hvordan, der tages særlige hensyn til gravide og ammende medarbejdere.  

Mange påvirkninger kan udgøre en fare for gravide og ammende medarbejdere

Afhængigt af branche er der en lang række faktorer, som man skal være opmærksom på.

Er medarbejderen arbejdsopgaver forbundet med langvarigt stående og gående arbejde, skal man som arbejdsgiver sørge for, at den gravide medarbejder fra begyndelsen af den fjerde graviditetsmåned kan veksle mellem siddende og stående/gående arbejde.

Er medarbejderens arbejdsopgaver normalt forbundet med hyppige løft af byrder med en vægt på over 10 kg., vil det ofte være påkrævet at begrænse den gravide medarbejders arbejde med tunge løft.

Arbejder medarbejderen i en temperatur på mere end 35 grader, skal gravide i den sidste halvdel af graviditeten undgå længerevarende at opholde sig i en så høj temperatur.

Andre faktorer, der kan nødvendiggøre særlige tilpasninger i forhold til gravide og ammende er f.eks. stød, vibrationer, stråling, kemiske påvirkninger og hormonforstyrrende stoffer. Det er derfor meget vigtigt, at man på arbejdspladsen er opmærksom på de mange særlige vejledninger, der findes på området fra Arbejdstilsynet.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og bistår gerne med udarbejdelse, gennemførelse eller håndtering af tvister i relation til APV'en, ligesom vi gerne bistår ved udarbejdelse af politik som beskrevet ovenfor. Vi bistår naturligvis også med øvrig rådgivning omkring ansættelsesretten. 

Har du brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Nye regler om arbejdstid – herunder om registrering af arbejdstid – er på vej

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Den 8. november 2023 er lov om ændring af lov om gennemførelsen af ...»

Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes ...»