Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Hjemmearbejdsplads – var fald hjemme på en fridag en arbejdsskade?

(Afgørelsen nedenfor er den 23. januar 2024 blevet stadfæstet af Højesteret, som således nåede frem til det samme resultat som Østre Landsret)

 

Den 28. april 2023 afsagde Østre Landsret dom i en sag, som drejede sig om en medarbejder, som kom til skade, da hun på en fridag var i færd med at flytte et skrivebord fra sin hjemmearbejdsplads i stueetagen til 1. sal.

Medarbejdere, som sagen drejede sig om, udførte en stor del af sit arbejde som hjemmearbejde, og da hun var i færd med at flytte sit skrivebord som beskrevet, faldt hun på en trappe med bordet og pådrog sig skader i hovedet.

Landsrettens overvejelser

I vurdering af sagen følger det af Landsrettens dom, at efter arbejdsskadeforsikringsloven er det en betingelse, at den ansatte, på det tidspunkt, hvor medarbejderen pådrager sig en arbejdsskade, er i arbejde for sin arbejdsgiver, og at skaden skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet er udført.  

Yderligere anfører Landsretten, at anerkendelse af personskader som arbejdsskader har et forebyggende sigte, der kan medvirke til at fremme arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og, at lovgiver ved tidligere revisioner af arbejdsskadeforsikringsloven har afstået fra generelt at udvide området for arbejdsskader til f.eks. også at omfatte skader under ansattes transport til og fra arbejdet.

Begrundelsen for ovenstående har især været, at arbejdsgiver her ikke har dispositionsret over medarbejderens arbejdskraft og, at arbejdsgiver ikke bør bære risikoen for et skadesområde, som arbejdsgiveren er uden mulighed for at påvirke risikoen for.  

Landsrettens afgørelse

I den konkrete sag var medarbejderens tilskadekomst sket i fritiden, og uden at hendes flytning af skrivebordet havde været drøftet med arbejdsgiveren, der hverken havde haft nogen viden om eller indflydelse på hendes flytning af skrivebordet, hvorfor Landsretten ikke fandt, at tilskadekomsten kunne anses som en arbejdsskade i arbejdsskadeforsikringslovens forstand.

Der var desuden intet i sagen, der kunne pege i retning af, at arbejdsforholdene på medarbejderens hjemmearbejdsplads ikke i øvrigt havde været sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige

SelskabsAdvokaterne bemærker

Som afgørelsen ovenfor viser er det afgørende for, om det er muligt at betragte en skade i forbindelse med hjemmearbejde som en arbejdsskade, om skaden indtræder under arbejde for arbejdsgiveren.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder indenfor rådgivning i forhold til arbejdsmiljølovens regler, og har du behov for vores bistand, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Læs også
Nye regler om arbejdstid – herunder om registrering af arbejdstid – er på vej

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Den 8. november 2023 er lov om ændring af lov om gennemførelsen af dele ...»

Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes ...»