Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Hjemmearbejdsplads – hvad gælder?

Det er vigtigt, at du forholder til de pligter, der følger med at have medarbejdere, som arbejder hjemmefra. Dette gælder både i forhold til arbejdsmiljømæssige krav, men også i forhold til skat og datasikkerhed.

Du kan nedenfor få overblikket over, hvilke forhold og regler, du skal tage højde for, hvis virksomheden har medarbejdere, som helt eller delvist udfører deres arbejde som hjemmearbejde.

Hjemmearbejdsplads - hvad gælder om indretning og udstyr?

Der skal faktisk ikke ret meget til, førend en hjemmearbejdsplads er omfattet af stort set de samme regler om arbejdsmiljø, som gælder for en almindelig arbejdsplads, som er placeret fysisk ude på en virksomhed.

Hjemmearbejdspladsen skal nemlig opfylde de samme betingelser, som gælder for en fast skærmarbejdsplads på virksomheden, hvis:

-  hjemmearbejdet foregår regelmæssigt, og

-  arbejdstiden i medarbejderens hjem mindst svarer til en dag pr. uge.

Du kan læse meget mere om arbejdsmiljølovens krav til rammerne for hjemmearbejde i Arbejdstilsynets vejledning herom.

Hjemmearbejdsplads - hvad gælder, hvis arbejdsgiver stiller kontormøbler mv. til rådighed for medarbejderens hjemmearbejdsplads

I denne situation vil medarbejderen ikke blive beskattet af værdien af de goder, som arbejdsgiver stiller til rådighed, under forudsætning af, at ejerskabet af de effekter, der stilles til rådighed for medarbejderen, fortsat tilhører arbejdsgiveren. Fratræder medarbejderen således sin stilling, forudsætter skattefriheden, at medarbejderen returnerer arbejdsgiverens kontormøbler mv. til virksomheden.

Hjemmearbejdsplads - hvad gælder om tilskud fra arbejdsgiver til etablering af en hjemmearbejdsplads?

Anderledes forholder det sig, hvis man som arbejdsgiver yder et tilskud til, at medarbejderen selv kan indkøbe de effekter, som skal danne rammen om medarbejderens hjemmearbejdsplads. I denne situation må medarbejderen således regne med at blive beskattet af tilskuddet fra arbejdsgiveren.

Hjemmearbejdsplads – hvad gælder om bruttolønsordninger?

I stedet for et tilskud fra arbejdsgiver til etablering af en hjemmearbejdsplads kan man også overveje en bruttolønsordning, hvor arbejdsgiver indkøber de møbler mv., som den enkelte medarbejder ønsker mod, at medarbejderen går ned i bruttoløn i en udligningsperiode på mellem 12 til 36 måneder.

Aftalen om en bruttolønsordning skal indgås skriftligt. Benytter man sig af denne ordning, betaler skatten reelt en del af medarbejderens lønnedgang.

Hjemmearbejdsplads – hvad gælder om lønmodtageres fradragsret for hjemmearbejdsplads?

Lønmodtagere har kun i ganske særlige tilfælde fradrag for udgifter til en hjemmearbejdsplads. Dette er fastslået i en dom, hvor Højesteret har udtalt, at et kontor, som er indrettet i en privat bolig normalt også er anvendeligt til private formål.

Om en udgift til arbejdsværelse er fradragsberettiget, afgøres således på baggrund af en samlet konkret vurdering, hvor der bliver lagt stor vægt på arbejdsværelsets indretning og omfanget af den arbejdsmæssige anvendelse.

Hjemmearbejdsplads – hvad gælder om datasikkerhed?

Som virksomhed har man pligt til at overholde gældende regler om datasikkerhed. Dette påvirkes ikke af, om medarbejderne arbejder på virksomheden eller hjemmefra. Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed, som har ansatte, der arbejder hjemmefra sikrer, at dette kan ske indenfor betryggende rammer, hvorunder det er vigtigt, at:

- fastlægge klare retningslinjer om datasikkerhed det arbejde, som udføres af medarbejderne fra hjemmet,
- sørge for, at medarbejderne anvender den sikre adgang til virksomhedens systemer fx VPN, direkte opkobling eller andre sikre systemer.

Læs evt. mere på Datatilsynets hjemmeside her.

Hjemmearbejdsplads – hvad gælder om arbejdspladsvurdering – APV?

Udføres virksomhedens medarbejdere regelmæssigt deres arbejde som hjemmearbejde, omfattes dette også af virksomhedens arbejdspladsvurdering, APV.

Husk, at virksomhedens APV skal ajourføres mindst hvert tredje år og, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og processer, som har betydning for arbejdsmiljøet

Hjemmearbejdsplads – hvad gælder om arbejdsskader?

Reglerne om arbejdsskader omfatter også medarbejdere, som kommer til skade under udførelse af deres arbejde hjemmefra. Der kan fx være tale om faldulykker eller gener i fx skuldre og ryg, som skyldes belastende arbejdsstillinger. Arbejdsskader, som sker i hjemmet, skal håndteres på samme måde, som hvis de var sket på arbejdspladsen, dvs. virksomhedens evt. arbejdsmiljøorganisation skal inddrages, og hvis medarbejderen er syg i mindst én dag ud over dagen, hvor skaden er sket, skal forholdet anmeldes som en arbejdsskade.   

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder også indenfor arbejdsmiljøretten.

Har du brug for rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Læs også
Nye regler om arbejdstid – herunder om registrering af arbejdstid – er på vej

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Den 8. november 2023 er lov om ændring af lov om gennemførelsen af ...»

Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes ...»