Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Har dine medarbejdere ret til feriefridage – og følger ordningen fortsat reglerne i den gamle ferielov?

På mange virksomheder er medarbejderne berettiget til op til 5 feriefridage årligt ud over den ferie, som de har krav på efter ferielovens regler. Det skyldes enten, at du som virksomhedsejer har besluttet, at dine medarbejdere skal have dette gode som en del af de aftalte vilkår for deres ansættelse eller fordi, dette følger af den overenskomst, som medarbejderne måtte være omfattet af.

Følger medarbejdernes ret til feriefridagene af en overenskomst, skal administrationen af feriefridagsreglerne følge overenskomstens bestemmelser herom.

Beror feriefridagsaftalen på din virksomhed derimod alene på individuelle vilkår i dine medarbejderes ansættelsesaftaler, og er feriefridagsaftalerne bygget op omkring reglerne i den gamle ferielov, dvs. med et optjeningsår, der følger kalenderåret og et forskudt ferieafholdelsesår, bør du overveje at ændre modellen, så den fremover i stedet følger reglerne i den nye ferielov. Herved vil du kunne spare din virksomhed for rigtigt meget administrativt besvær.

Kontakt SelskabsAdvokaterne - så hjælper vi dig.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»