Højesteretsdom om gravid medarbejder

Højesteretsdom om gravid medarbejder

Opsigelse pga. arbejdsmangel
Forrige
Næste

Godtgørelse på 9 måneders løn til opsagt gravid medarbejder på trods af nedlæggelse af hendes stilling

Ligebehandlingsnævnet har i en afgørelse, som du kan se her, pålagt en arbejdsgiver at betale en opsagt gravid medarbejder en godtgørelse, svarende til 9 måneders løn.

Som udgangspunkt forekommer afgørelsen overraskende, idet opsigelsen blev begrundet med henvisning til virksomhedens dokumenterbare dårlige økonomi sammenholdt med, at virksomheden kun havde en medarbejder ansat, nemlig den gravide kvinde, der blev afskediget.

Men hvad var så udslagsgivende?  

Den opsagte medarbejder blev ansat i et fleksjob i april 2018 2 timer dagligt. Hun blev gravid i 2019 med termin i december 2019. Den 3. september 2019 måtte den kvindelige medarbejder sygemelde sig på grund af graviditetsgener.

Allerede 2 dage efter, at den gravide medarbejder havde sygemeldt sig, blev hun opsagt, og arbejdsgiveren skrev i den forbindelse blandt andet til hende:

Jeg er ked af du har graviditetsgener, håber du får det bedre. Nej, jeg har ikke brug for yderligere dokumentation. Jeg var nok lidt ved siden af mig selv i mandags. Beklager jeg var i gang med at overveje hvad jeg skulle gøre. Jeg havde trukket nøgletal ud for august måned og de peger fortsat i den forkerte retning. Som du selv har set, bliver der færre kunder og de køber mindre. Det er noget pis. Har ikke kunnet finde pengene til momsbetalingen, så den er kommet på afbetaling ved skat i et par måneder."

Arbejdsgiveren kunne under sagen dokumentere, at virksomhedens økonomi var skrantende. Men det havde den været gennem flere år både i 2017, 2018 og også i 2019.

Arbejdsgiveren anførte under sagen, at han havde truffet beslutningen om at opsige medarbejderen, inden hun orienterede ham om, at hun var blevet gravid og derefter graviditetsbetinget sygemeldt, hvilket han dog ikke kunne dokumentere.

I sin afgørelse af sagen lægger Ligebehandlingsnævnet vægt på, at arbejdsgiveren afgav sin opsigelse i så tæt en tidsmæssig sammenhæng med hendes sygemelding, og at arbejdsgiveren udtrykkeligt i forbindelse med opsigelsen omtalte medarbejderens graviditetsbetingede sygefravær.

Betyder det så, at man ikke sagligt kan nedlægge en gravid medarbejders stilling?

Nej. Men det følger ligebehandlingsloven, at arbejdsgiver ikke må opsige en medarbejder på grund af graviditet, barsel eller adoption. Hvis opsigelsen effektueres under medarbejderens graviditet eller afholdelse af barselsorlov, skal man som arbejdsgiveren kunne godtgøre, at opsigelsen ikke skyldes disse forhold. Der er i denne situation tale om en såkaldt "omvendt bevisbyrde".

I den aktuelle sag var der en så nær tidsmæssig sammenhæng mellem medarbejderens sygemelding grundet graviditetsgener og meddelelsen om opsigelsen, at denne sammenholdt med de øvrigt forhold i forløbet, at formodningen for, at opsigelsen skyldtes graviditeten og den graviditetsbetingede sygdom ikke kunne modbevises.

Havde virksomheden umiddelbart inden opsigelsen fx oplevet store og uventede tab, ville afgørelsen kunne være endt med det modsatte resultat, nemlig en frifindelse af arbejdsgiveren, som kun havde en medarbejder, nemlig den gravide medarbejder, som han kunne skille sig af med.

Kvinden var ansat i et fleksjob – hvad betød det for udmålingen af godtgørelsen?

Den fleksjobordning, som kvinden var ansat på indebar, at arbejdsgiveren kun betalte løn for de timer, hun fast var ansat til at arbejde. Derudover modtog kvinden flekslønstilskud fra kommunen.

Ved udmålingen af den godtgørelse, som kvinden fik tilkendt, tog Ligebehandlingsnævnet - helt i tråd med gældende domstolspraksis – alene afsæt i den faste løn, som kvinden normalt oppebar fra arbejdsgiveren.

Har du brug for rådgivning?

Hos SelskabsAdvokaterne ApS er vi specialister i ansættelsesret, og du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 32 70 60 60 eller via advokat@selskabsadvokaterne.dk for en kort, uforpligtende drøftelse af dine spørgsmål i relation til afskedigelse af en gravid eller en medarbejder på barsel. 

    

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»