Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

GDPR: Billeder af tidligere medarbejder i markedsføringsvideo udløste kritik og påbud om sletning fra Datatilsynet

En tidligere medarbejder på et apotek opdagede efter, at hun ikke længere var ansat på apoteket, at hun figurerede på en markedsføringsvideo på apotekets Face-book side.

Videoen var på godt 1 minuts varighed, og billederne af den fratrådte medarbejder blev vist i henholdsvis 2 og 5 sekunder.

Den tidligere medarbejder bad apoteket om at slette billederne af hende, idet hun ikke mente, at hun havde givet tilladelse til, at man fra apotekets side måtte anvende billeder af hende i sin markedsføring.

Apoteket afviste dog at slette billederne. Fra apotekets side henviste man til, at billederne blev anvendt i markedsføringsmæssigt øjemed og var situationsbilleder – i modsætning til portrætbilleder - som havde været anvendt på apotekets facebookprofil side i flere år, ligesom man henviste til, at den tidligere medarbejder angiveligt var vidende om, at billederne blev taget og hvad formålet hermed var. Billederne indgik i en video, som fra apotekets side blev anvendt i forbindelse med rekruttering af nye farmakonomelever.

Apoteket henviste i øvrigt til, at det ene billede viste en større gruppe personer til et socialt arrangement for apotekets ansatte og deres familier, og at kvaliteten af billedet, lysforholdene og antallet af personer på billedet indebar, at man ikke ville kunne genkende den fratrådte medarbejder. Det andet billede var ifølge apoteket et ”standardbillede”, hvor apotekets ansatte ønskede kunderne et godt Nytår.

Dette ville den tidligere medarbejder ikke acceptere, hvorfor hun klagede til Datatilsynet, som gav hende medhold, udtrykte kritik af apoteket og pålagde apoteket slette de omhandlede billeder.

Hvad var afgørende for Datatilsynet?

I sin afgørelse af sagen understregede Datatilsynet, at udgangspunktet er, at man som virksomhed skal indhente et frivilligt samtykke fra sine medarbejdere for at kunne anvende billeder af disse på sin hjemmeside og til markedsføring og at dette er udgangspunktet, uanset hvilken type billede, der er tale om.

Da den fratrådte medarbejders interesse i at billederne af hende ikke måtte anvendes i øvrigt ifølge Datatilsynet oversteg apotekets interesse i at markedsføre sig ved hjælp af billeder af blandt andet hende, endte sagen med, at apoteket fik kritik af Datatilsynet og et påbud om at slette de omhandlede billeder.

GDPR – er du compliant i forhold til dine medarbejdere?

Som afgørelsen ovenfor fra Datatilsynet viser, skal man som arbejdsgiver som udgangspunkt sikre sig et frivilligt samtykke fra sine medarbejdere, når man vil anvende billeder af disse som et led i sin markedsføring. Da der er tale om et frivilligt samtykke, kan dette i øvrigt til enhver tid tilbagekaldes af medarbejderne.

Har du behov for at få et overblik over dine pligter overfor dine medarbejdere i henhold til GDPR -reglerne, er du velkommen til at søge rådgivning hos SelskabsAdvokaterne. Du kan kontakte os på tlf. 32 71 33 58 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
GDPR: Hvad gør du med personoplysninger på ansøgere, der ikke blev ansat?

Du kender det helt sikkert – glæden og lettelsen ved at fået ansat en ny dygtig medarbejder efter et ...»

GDPR: Billeder af tidligere medarbejder i markedsføringsvideo udløste kritik og påbud om sletning fra Datatilsynet

En tidligere medarbejder på et apotek opdagede efter, at hun ikke længere var ansat på apoteket, at hun ...»