Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Funktionærlignende ansættelse

Hvad vil det indebære, hvis du ansætter en medarbejder på funktionærlignende vilkår, og i hvilke situationer kan det være relevant at overveje at ansætte en medarbejder på funktionærlignende vilkår?

Dette kan du læse nærmere om umiddelbart nedenfor.

Hvilke medarbejdere er i forvejen omfattet af funktionærloven?

Først og fremmest er det kun relevant at overveje at ansætte en medarbejder på funktionærlignende vilkår, hvis medarbejderen ikke i forvejen er omfattet af funktionærloven.

Funktionærloven definerer, hvilke medarbejdere, der er omfattet af loven ud fra 3 kriterier, der alle skal være opfyldt, nemlig:

- arbejdets karakter
- arbejdets omfang
- aarakteren af den pågældendes tilknytning til arbejdspladsen

Arbejdets karakter skal være kendetegnet ved, at der er tale om en medarbejder, som primært arbejder med køb eller salg, administrativt arbejde, lagerekspedition, teknisk eller klinisk bistandsydelse eller arbejdsledelse.

Uanset, om en medarbejder udfører funktioner som beskrevet ovenfor, er det en yderligere betingelse for at medarbejderen er omfattet af funktionærloven, at den pågældende gennemsnitligt arbejder mere end 8 timer om ugen.

Endelig er det en betingelse for at en medarbejder er omfattet af funktionærloven, at den pågældende er ansat som lønmodtager med pligt til at følge arbejdsgiverens instruktioner. Medarbejderen skal således i den sammenhæng være i et såkaldt ”tjenesteforhold”.

Hvilke medarbejdere kan det være aktuelt at ansætte på funktionærlignende vilkår?

Kerneområdet for ansættelse af medarbejdere på funktionærlignende vilkår er de timelønsansatte medarbejdere på en virksomhed, som arbejdsgiveren betragter som sine absolutte nøglemedarbejdere.

Men tildeling af funktionærlignende ansættelsesvilkår kan også være relevant, hvis du står i en situation, hvor du ikke har et økonomisk råderum og dermed mulighed for at regulere en medarbejders løn. I den situation vil mange medarbejdere sætte pris på - som et alternativ til lønregulering - at opnå en større tryghed i ansættelsen fx gennem at opnå ret til et længere opsigelsesvarsel eller ret til løn under sygdom. Har medarbejderen en overenskomstmæssig ret til at få en vis årlig regulering af sin løn, kan dette dog normalt ikke fraviges ved at tildele medarbejderen funktionærlignende vilkår.

Hvad vil det indebære, hvis du ansætter en medarbejder på funktionærlignende vilkår?

Når du ansætter en medarbejder på funktionærlignende vilkår, ligger der heri, at du aftaler med medarbejderen, at selvom medarbejderen ikke er omfattet af funktionærloven, overfører I nogle af eller alle de regler, der følger af funktionærloven til at gælde for medarbejderens ansættelsesforhold. Medarbejderen opnår herved bedre ansættelsesvilkår, end den pågældende ellers vil være berettiget til og dermed en større tryghed i ansættelsen.

Hvilke vilkår fra funktionærloven kan det være relevant at overføre til en funktionærlignende ansættelse?

De typiske elementer i en funktionærlignende ansættelse er, at man overfører:

- opsigelsesvarslerne fra funktionærloven

- retten til fuld løn under sygdom

- ret til fratrædelsesgodtgørelse

Øvrige bestemmelser fra funktionærloven om fx ret til halv løn under en del af barselsorloven, godtgørelse for usaglig opsigelse efter 12 måneders ansættelse, lønberegning under evt. fritstilling samt efterløn til efterladte hvis medarbejderen afgør ved døden under ansættelsen kan det også eller alternativt overvejes at medtage ved ansættelse af en medarbejder på funktionærlignende vilkår.  

Er medarbejderens ansættelsesforhold omfattet af en overenskomst?

Vær opmærksom på, at hvis en medarbejders ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst, vil overenskomsten typisk indeholder særlige regler, der skal iagttages ved ansættelse af en medarbejder på funktionærlignende vilkår.

Har du brug for rådgivning, sparring og bistand ved indgåelse af en ansættelsesaftale?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i og har mange års solid erfaring indenfor hele det ansættelsesretlige område, herunder med udarbejdelse af ansættelseskontrakter.

Har du brug for vores bistand og rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

Skal du ansætte en eller flere medarbejdere fra udlandet, er der mange forhold, du skal være opmærksom ...»

Funktionærlignende ansættelse

Hvad vil det indebære, hvis du ansætter en medarbejder på funktionærlignende vilkår, og i hvilke situationer ...»