Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Fritstilling af medarbejder

Når en medarbejder fratræder - uanset om det skyldes medarbejderens egen opsigelse eller din opsigelse af medarbejderen – giver det i visse tilfælde god mening at overveje, om medarbejderen skal fritstilles i opsigelsesperioden. 

Som udgangspunkt har medarbejderen arbejdspligt i opsigelsesperioden, men som arbejdsgiver har du ledelsesretten, hvilket også inkluderer retten til at give afkald på at gøre brug af en medarbejders arbejdskraft i opsigelsesperioden - enten helt eller delvist.

Du kan beslutte at enten at suspendere eller at fritstille medarbejderen i en del af eller i hele opsigelsesperioden. 

Ved fritstilling af en medarbejder gør du op med medarbejderens arbejdspligt i den resterende del af opsigelsesperioden. En fritstilling kan gives på ethvert tidspunkt i opsigelsesperioden, og du behøver derfor ikke fritstille med det samme. 

Fritstilling kan give en række fordele, herunder mulighed for at tvinge medarbejderen til at holde tilgodehavende ferie- og evt. feriefridage samt afspadsering, ligesom en fritstilling giver dig mulighed for at få medarbejderens arbejdsredskaber retur fra fritstillingstidspunktet. 

På den anden side vil du med fritstillingen af medarbejderen som udgangspunkt gøre op med medarbejderens arbejdspligt, og kan derfor ikke senere i opsigelsesperioden omgøre din beslutning eller under fritstillingsperioden trække på medarbejderens viden eller få denne til at besvare en række arbejdsrelaterede spørgsmål. 

Hvis du overvejer at fritstille en medarbejder, kan der være strategiske hensyn, som taler for, at du i opsigelsen indledningsvis pålægger medarbejderen arbejdspligt, og i stedet anvender fritstillingen som et forhandlingsparameter i en evt. efterfølgende fratrædelsesaftale.  

Desuden bør du overveje de økonomiske fordele og ulemper, som er forbundet med en fritstilling kontra de øvrige muligheder, du har.  

Hvis du overvejer at fritstille en medarbejder, er der en række overvejelser, som du bør gøre dig. 

Vores priser og proces

Salæret for vores bistand afhænger af, hvornår i processen, du har brug for vores bistand samt hvilke elementer, vores bistand skal inkludere. 

Vi tilbyder at yde bistand på 3 forskellige niveauer – alt efter, hvilken model som passer bedst til dig. Prisen afhænger naturligvis af dineønsker og behov, samt hvilken model, du vælger.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi gennemgår relevante dokumenter i sagen og herefter udarbejder - eller gennemlæser og kommenterer på et udkast til en opsigelse eller en fratrædelsesaftale - uden yderligere rådgivning.

 

 

 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have et møde, hvor vi gennemgår de enkelte bestemmelser og alternativer i en opsigelse eller en fratrædelsesaftale.

Forud for mødet gennemgår vi relevant materiale i sagen.

Efter mødet udarbejder vi udkast til en opsigelse eller en fratrædelsesaftale, eller et udkast til korrektion af en allerede udarbejdet opsigelse eller fratrædelsesaftale.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have et møde, hvor vi gennemgår de enkelte bestemmelser og alternativer i en opsigelse eller fratrædelsesaftale.

Vi udarbejder herefter et udkast til en opsigelse eller en fratrædelsesaftale, eller kommer med korrektion til et allerede udarbejdet udkast på en opsigelse eller en fratrædelsesaftale.

Vi bistår jer i et eventuelt efterfølgende forhandlingsforløb med modparten, herunder bistand til udarbejdelse af en fratrædelsesaftale eller forligsforhandlinger. 

Det sikres i fællesskab at opsigelsen og resultatet af forhandlingerne, så vidt det er muligt, svarer til dine konkrete ønsker og behov.

Dette vil typisk tage 2-4 timer.

Dette vil typisk tage 4-5 timer.

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Læs mere om

Uklarhed om fritstilling af medarbejder – hvad gælder så?

Er et ansættelsesforhold blevet opsagt, og opstår der herefter tvivl om, hvorvidt medarbejderen skal ...»

Fritstilling eller suspension af opsagt medarbejder?

I mange situationer er det – afhængigt af årsagen til en opsigelse og karakteren af medarbejderens stilling ...»

Fritstille

At fritstille en medarbejder betyder, at arbejdsgiver vælger at give afkald på at gøre brug af medarbejderens ...»

Fritstilling af medarbejder

Beslutter en arbejdsgiver helt eller delvist at give afkald på at anvende en ansat medarbejders arbejdskraft ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav ...»

Vi er medlemmer af