Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Fratrædelsesaftale

Hvad er en fratrædelsesaftale?

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem arbejdsgiver og en medarbejder om vilkårene for medarbejderens fratrædelse af sin stilling hos arbejdsgiveren.

Fratrædelsesaftaler indgås oftest som led i en arbejdsgivers opsigelse af en medarbejder, men en fratrædelsesaftale kan indgås både ved medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelse såvel som led i en forligsmæssig løsning på en bortvisningssag overfor medarbejderen.

Fordelen ved at indgå en fratrædelsesaftale som et led i en opsigelse er, at du som arbejdsgiver opnår en endelig aftale, som sikrer klarhed om, hvordan ansættelsesforholdet afvikles – både personligt såvel som økonomisk - herunder i forhold til udbetaling af godtgørelse, feriepenge m.v. En fratrædelsesaftale kan også medvirke til, at ansættelsesforholdet afsluttes på en god og værdig måde for såvel medarbejder som arbejdsgiver.

Indholdet af en fratrædelsesaftale

Som arbejdsgiver og medarbejder har man som udgangspunkt aftalefrihed i forhold til fastsættelsen af vilkårene og indholdet i fratrædelsesaftalen.

En fratrædelsesaftale kan f.eks indeholde vilkår om:

- fritstilling/suspension,

- afholdelse af ferie, feriefridage og afspadsering, 

- fratrædelsesgodtgørelse, 

- indtægt fra anden virksomhed i fratrædelsesperioden (modregning), 

- personalegoder (herunder PC, mobil, bil m.v.), 

- loyalitetspligt, 

- konkurrence- og/eller kundeklausul,

- tavshedspligt, 

- fortrolighed, 

- outplacement/efteruddannelse, 

- anbefaling, 

- meddelelser til offentligheden, herunder ansatte og samarbejdspartnere, 

- konstatering af, at der med fratrædelsesaftalen er gjort op med alle krav parterne imellem,

- lovvalg og tvister.

Hvorfor skal du søge juridisk rådgivning?

Vi anbefaler, at du som arbejdsgiver søger juridisk rådgivning ved udarbejdelse og indgåelse af en fratrædelsesaftale, da formuleringerne i og indholdet af fratrædelsesaftalen er af afgørende betydning for din retsstilling. Dette gælder både i selve fratrædelsessituationen, men også sidenhen, fordi fratrædelsesaftalen som udgangspunkt indgås til fuld og endelig afgørelse af ethvert mellemværende mellem dig og den pågældende medarbejder.

En regnefejl eller manglende opmærksomhed på bestemte forhold kan derfor have betydelige konsekvenser.

Hertil kommer, at domstolene kan tilsidesætte en fratrædelsesaftale, hvis den er urimelig herunder særligt, hvis den i for høj grad tilgodeser arbejdsgiveren, hvis medarbejderen ikke har fået tid til at søge juridisk vejledning inden indgåelsen af fratrædelsesaftalen. Som udgangspunkt er der aftalefrihed i relation til indholdet af fratrædelsesaftalen. Men hvis man i en fratrædelsesaftale indgår aftaler i strid med f.eks funktionærliven, skal aftalen som udgangspunkt indeholde elementer til fordel for begge parter for at man ikke risikerer, at aftalen kan blive tilsidesat ud fra et urimelighedssynspunkt.

Indholdet og formuleringen af vilkårene i fratrædelsesaftalen, herunder f.eks i forhold til loyalitetspligt, konkurrenceklausuler m.v., er endvidere afgørende for, hvordan man må agere i perioden fra aftalens indgåelse til endelig opsigelse/udløb af fratrædelsesaftalen. En forkert handling kan få store økonomiske følgevirkninger i form af enten en bod eller aftalens tilsidesættelse.

Hvad kan vi hjælpe med - priser og proces

Vi bistår i hele processen omkring fratrædelsessituationen - så fratrædelsesaftalen bliver så fyldestgørende og klar som muligt, herunder i forhold til størrelsen af en eventuel godtgørelse, omfanget af en eventuel konkurrenceklausul, samt aftalens vilkår om afholdelse af ferie m.v.

Vi tilbyder, at yde bistand på 3 forskellige niveauer – alt efter, hvilken model som passer bedst til dig. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder eller gennemlæser og kommenterer på et udkast til en fratrædelsesaftale -uden yderligere rådgivning.

 

 

 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have et møde, hvor vi gennemgår de enkelte bestemmelser og alternativer i fratrædelsesaftalen.

Vi udarbejder herefter et udkast til en fratrædelsesaftale eller et udkast til korrektion af en allerede udarbejdet fratrædelsesaftale.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have et møde, hvor vi gennemgår de enkelte bestemmelser og alternativer i fratrædelsesaftalen.

Vi udarbejder herefter et udkast til en fratrædelsesaftale eller kommer med korrektion til et allerede udarbejdet udkast på en fratrædelsesaftale.

Vi tilføjer og justerer eventuelt i aftalen efter forhandling med modparten, og det sikres i fællesskab at fratrædelsesaftalen, så vidt det er muligt, svarer til dine konkrete ønsker og behov.

Dette vil typisk tage 3-4 timer.

Dette vil typisk tage 4-5 timer.

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

 

Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter i ansættelsesret, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45230010 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til dine ønsker og behov i forbindelse med udarbejdelse eller gennemlæsning af en fratrædelsesaftale. 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds ...»

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en ...»