Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Forhandling af virksomhedsoverenskomster og lokalaftaler

En virksomhedsoverenskomst kan i mange tilfælde være et godt alternativt til den eller de overenskomster, du som arbejdsgiver pligtmæssigt kan blive omfattet af, hvis du melder din virksomhed ind i en arbejdsgiverforening.

I virksomhedsoverenskomsten kan du få opsamlet de generelle ansættelsesvilkår, som du tilbyder alle medarbejderne på din virksomhed, eller som du tilbyder de forskellige medarbejdersegmenter, du beskæftiger. Samtidig kan du sikre dig, at overenskomsten skræddersys til de særlige forhold, der gør sig gældende på netop din virksomhed.

På mange virksomheder kan en virksomhedsoverenskomst være medvirkende til at skabe et solidt fundament for en god arbejdsplads med ordnede forhold og en sund arbejdspladskultur.

I din virksomhedsoverenskomst kan der fx forhandles vilkår om, hvad der gælder på din virksomhed i forhold til:

- løn og pensionsordning,

- arbejdstidsregler,

- lønnet fravær og evt. feriefridage.

Hvem kan du indgå din virksomhedsoverenskomst med?

Du kan indgå virksomhedsoverenskomsten med en talsperson, som kan forhandle overenskomsten på vegne af sine kollegaer eller med en tillidsrepræsentant, hvis medarbejderne på din virksomhed har valgt en sådan.  

Er dine medarbejdere i forvejen omfattet af en overenskomst?

Selvom dine medarbejdere i forvejen måtte være omfattet af en overenskomst, idet du enten er medlem af en arbejdsgiverforening eller fordi, du har valgt at tiltræde en overenskomst, som dækker alle eller nogle af dine medarbejdere, kan det i mange tilfælde være en yderst relevant overvejelse værd at indgå en lokalaftale, som kan supplere den eller de overenskomster, som dine medarbejdere i forvejen er omfattet af.

I mange tilfælde åbner overenskomsterne nemlig op for, at der kan aftales supplerende eller ligefrem overenskomstfravigende lokalaftaler således, at du på den måde opnår mulighed for at få tilpasset overenskomsten eller overenskomsterne, så de i højere grad kommer til at passe ind i din virksomhed.  

Har du brug for rådgivning om og bistand til forhandling af virksomhedsoverenskomster og lokalaftaler?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i og har mange års solid erfaring med overenskomstforhandling, herunder forhandling af virksomhedsoverenskomster og lokalaftaler.

Har du brug for vores bistand og rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Omlægning af løn ved tiltrædelse af overenskomst var ikke et kampskridt

Ved dom af den 17. juni 2022 har Arbejdsretten taget stilling til, om det var berettiget, at et museum ...»

Det kostede en bod på kr. 500.000 at gradbøje regler om overarbejde i overenskomst

Salling Group A/S blev ved dom af 30. november 2021 i Arbejdsretten dømt til at betale en bod for overenskomstbrud ...»

Lokalaftale

En lokalaftale er en overenskomst, som supplerer eller fraviger den overenskomst, som ellers er gældende ...»

Virksomhedsoverenskomst

En virksomhedsoverenskomst er en overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår, som indgås mellem en virksomhed ...»

Virksomhed uberettiget til at afvise krav om Butiksoverenskomsts ikrafttræden

UdskriftafArbejdsrettens dom af 9. november 2020I sag nr.: 2020-442Fagbevægelsens Hovedorganisationfor ...»

Vilkår i overenskomst var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2016 Sag 154/2015 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af