Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Fejl i opsigelsesvilkår medførte krav på større kompensation for kundeklausul

Det kan betale sig at være meget omhyggelig, når man som arbejdsgiver fastlægger vilkårene for en opsagt medarbejders fratrædelse. Det fik en virksomhed at føle i en sag, som er afgjort af Østre Landsret.

Hvad gik galt?

Sagen vedrørte en medarbejder, som havde accepteret at indgå aftale med sin arbejdsgiver om at han efter sin fratrædelse skulle være omfattet af en kundeklausul, som forbød ham at betjene de kunder, som han ville få ansvaret for hos virksomheden under ansættelsen.

Medarbejderen blev ansat den 1. april 2014, og kundeklausulen blev udarbejdet med respekt af de regler, som på daværende tidspunkt fandt anvendelse.

De regler, der gjaldt på daværende tidspunkt betød, at hvis medarbejderen måtte få ny beskæftigelse med respekt af kundeklausulen i den periode, hvor kundeklausulen ville være gældende, ville arbejdsgiveren fuldt ud kunne modregne medarbejderens nye indtægt i den kompensation, som medarbejderen havde krav på at modtage i klausulperioden.

I 2016 blev medarbejderen forfremmet. Det blev i den forbindelse skriftligt aftalt mellem parterne, at den klausul, der blev indgået i forbindelse med medarbejderens ansættelse, fortsat var gældende.

Medarbejderen opsagde sin stilling i december 2018, og arbejdsgiveren udarbejdede i den forbindelse en aftale, som arbejdsgiveren stillede krav om, at begge parter skulle underskrive, og som indeholdt vilkårene for medarbejderens fratrædelse.

Ved en fejl fra arbejdsgiverens side blev det indarbejdet i aftalen, at medarbejderen i klausulperioden ville modtage kompensation for kundeklausulen efter de regler om kundeklausuler, som fra den 1. januar 2016 har været gældende for klausuler, indgået fra den 1. januar 2016.  Dette ville blandt andet indebære, at medarbejderen ville have krav på kompensation for klausulen for de 2 første måneder, svarende til 2 x 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet uanset, at medarbejderen havde fået et nyt job.  Efter de regler om kundeklausuler, som trådte i kraft den 1. januar 2016, kan der nemlig ikke modregnes i kompensationen for de 2 første måneder af klausulperioden.

Af den aftale, som arbejdsgiveren udarbejdede, fremgik det, at arbejdsgiveren ville fastholde den kundeklausul, ”som fremgår af din ansættelseskontrakt pkt. 13 Kundeklausul 1 år fra fratrædelsestidspunktet”. Længere nede aftalen var det anført, at kundeklausulen var vedlagt som bilag 1 og de vilkår, som fremgik af bilag 1, var formuleret i nøje overensstemmelse med de vilkår, som har været gældende siden den 1. januar 2016, dvs. med kompensation, som var langt gunstigere for medarbejderen.

Hvorfor blev arbejdsgiveren så forpligtet af aftalen?

Der fandt en del diskussion sted mellem parterne på baggrund af arbejdsgiverens aftaleudkast om fratrædelsesvilkårene især om indholdet af den liste over, hvilke kunder, som kundeklausulen skulle omfatte.

På et tidspunkt meddelte medarbejderen, at han fortsat havde bemærkninger til aftalen. Dette besvarede arbejdsgiveren den 30. januar 2019 således: ”…Vi fastholder den nuværende ordlyd i allerede tilrettet kundeklausul, som jeg skal bede dig underskrive. Til orientering skal du vide, at klausulen er gældende – uagtet enighed om indhold eller ordlyd…”. Herefter underskrev medarbejderen aftalen.

Det var først efter, at aftalen var indgået og medarbejderen rykkede for betalingen af kompensationen, at arbejdsgiveren fandt ud af, at der var sket en fejl, hvorefter man nu afviste at udbetale kompensationen.

Navnlig på baggrund af svaret fra arbejdsgiveren den 30. januar 2019, og fordi svaret kom fra en partner i virksomheden, som kunne forpligte virksomheden, fandt Landsretten dog, at arbejdsgiveren havde afgivet et egentligt aftaleretligt løfte overfor medarbejderen, som retten anså for at have været i god tro ved aftalens indgåelse.

Se dig for!

Reglerne om kundeklausuler og konkurrenceklausuler er komplekse og afhænger af, hvornår aftalerne er indgået og hvilken type medarbejder, der er tale om.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter indenfor ansættelsesretten – herunder indenfor kundeklausuler og konkurrenceklausuler. Har du brug for rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale på tlf.: 45 23 00 10.   

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»

Fejl i opsigelsesvilkår medførte krav på større kompensation for kundeklausul

Det kan betale sig at være meget omhyggelig, når man som arbejdsgiver fastlægger vilkårene for en opsagt ...»