Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Elev blev bortvist for at møde 9 minutter for sent på arbejde

Var det på sin plads, da en arbejdsgiver efter udløbet af prøvetiden ophævede en uddannelsesaftale med en elev med øjeblikkelig virkning fordi, eleven kom 9 minutter for sent på arbejde?

Det skulle Tvistighedsnævnet tage stilling til i sin kendelse af den 21. november 2022.

Sagen kort

Eleven, som sagen drejede sig om, var voksenelev og skulle uddannes som teknisk designer indenfor bygge og anlæg.

Den 29. marts 2021 mødte eleven ikke op på arbejde, hvilket ifølge arbejdsgiveren udløste en advarsel med henvisning til, at han var udeblevet fra arbejde.

Eleven bestred under sagen at have modtaget en advarsel og oplyste, at årsagen til, at han ikke var mødt på arbejde den 29. marts 2021 var, at han var blevet syg, hvilket han havde meddelt arbejdsgiveren via en SMS.

Det fulgte af arbejdsgiverens personalehåndbog, at man ikke accepterede sygemeldinger via SMS. Men det oplyste eleven under sagen, at han ikke var bekendt med og, at han ikke havde fået udleveret virksomhedens personalehåndbog.

Den 19. april 2021 mødte eleven frem på arbejde kl. 7:09, hvilket var 9 minutter for sent. Dette udløste, at arbejdsgiveren ophævede parternes elevuddannelsesaftale med øjeblikkelig virkning.

Tvistighedsnævnets afgørelse

Arbejdsgiveren kunne ikke dokumentere, at eleven forud for ophævelsen havde modtaget en advarsel. Tvistighedsnævnet anså det derfor på baggrund af elevens forklaring ikke bevist, at han havde fået en advarsel.

Sammenholdt hermed fandt Tvistighedsnævnet ikke, at et fremmøde på arbejde, der skete 9 minutter for sent, kunne begrunde en berettiget ophævelse af parternes uddannelsesaftale fra arbejdsgiverens side.

Idet elevens uddannelsesaftale var omfattet af funktionærloven, fik han tilkendt en erstatning efter funktionærlovens § 3, svarende til lønnen i en opsigelsesperiode på 3 måneder til udgangen af en måned. I tillæg hertil fik han tilkendt en kompensation for ulemper ved ophævelsen på 26.500 kr.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Gentagne eksempler på for sent fremmøde, som er påtalt i en forudgående advarsel, kan danne grundlag for en berettiget bortvisning ved fortsat tilsidesættelse af pligten til at møde til tiden - i hvert fald, hvor der er tale om mere end ubetydelige overskridelser.

Men i den konkrete sag, kunne arbejdsgiveren dels ikke bevise, at eleven havde modtaget en advarsel, eleven havde i øvrigt meldt sig syg den 29. marts 2021, og det for sene fremmøde den 19. april 2021 var i øvrigt ubetydeligt.

Derfor er det naturligvis også korrekt, at Tvistighedsnævnet nåede frem til, at ophævelsen af elevuddannelsesaftalen var uberettiget.

Afgørelse falder i øvrigt i tråd med Tvistighedsnævnets praksis om, at elever, der er omfattet af funktionærloven, og som bliver udsat for, at deres uddannelsesaftale uberettiget ophæves, får tilkendt en erstatning på 3 måneders løn tillagt en kompensation for tabt uddannelsesgode, svarende til halvdelen af den sædvanlige godtgørelse på 53.000 kr. til voksenelever, der ikke er omfattet af funktionærloven.

Er du i tvivl – så kontakt SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder i håndtering af elevforhold.

Har du brug for vores rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Elev blev bortvist for at møde 9 minutter for sent på arbejde

Var det på sin plads, da en arbejdsgiver efter udløbet af prøvetiden ophævede en uddannelsesaftale med ...»

Sløseri med elevuddannelsesaftale kostede dyrt!

I en sag for Tvistighedsnævnet fik en arbejdsgiver for alvor fingrene i klemme. Tvistighedsnævnet er ...»