Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Egenhændig annullation af P-bøde medførte berettiget bortvisning

Med en dom fra Østre Landsret fra den 10. november 2023 er der sat et punktum i en sag, hvor en tidligere parkeringsserviceassistent annullerede en P-bøde, han selv havde modtaget.

Medarbejderen blev oprindeligt ansat i januar 2009, men blev i oktober 2011 efter et kræftforløb bevilget et fleksjob og overgik derefter til at hjælpe parkeringschefen med at undersøge forskellige ting som f.eks. skiltningen i kommunen, klager, ulovlige p-pladser mv.

Den 29. januar 2018 fik medarbejderen en P-bøde. Den 31. januar 2018 annullerede han selv P-bøden i kommunens parkeringssystem, som han havde adgang til som et led i sin ansættelse.

Den 28. februar 2018, da kommunen fandt ud af, at medarbejderen havde annulleret bøden, meddelte kommunen ham, at man påtænkte at bortvise ham grundet ovennævnte forhold, som man betragtede som en ulovlig handling og tyveri og at en sådan handling ikke var forenelig med at være ansat i kommunen. Medarbejderen blev samtidig fritaget for tjeneste med øjeblikkelig virkning.

Medarbejderen svarede på høringen fra kommunen den 13. marts 2018, hvor han erkendte, at han ikke egenhændigt burde have annulleret bøden, og at der var tale om en ulovlig handling, ligesom han bad om tilgivelse og en værdig afsked.

Så blev medarbejderen bortvist!

Den 14. marts 2018 blev medarbejderen herefter bortvist.

Medarbejderen klagede efterfølgende over bøden, som han mente var afgivet på et forkert grundlag. Den 10. september 2018 blev bødet frafaldet, og den bortviste medarbejder anmodede herefter flere gange om, at kommunen skulle tage bortvisningen op til fornyet overvejelse.

Om årsagen til, at bøden blev annulleret, blev det under sagen oplyst, at skiltningen i kommunen placeres efter kriterier som sikkerhed og fremkommelighed og, at skiltningen skal godkendes af politiet.

I juni 2028 søgte den bortviste medarbejder om aktindsigt i dokumentationen for politiets godkendelse af standsningsforbuddet på det sted, hvor han havde fået P-bøden. I den forbindelse var det ikke muligt for kommunen at dokumentere, at politiet havde givet den nødvendige godkendelse af standsningsforbuddet, hvilket var årsagen til, at bøden blev annulleret.

Parternes synspunkter

Den bortviste medarbejder gjorde gældende under sagen, at der ikke havde foreligget en så grov misligholdelse af ansættelsen, at man fra kommunens side berettiget havde kunnet bortvise ham, at annullationen af bøden i øvrigt havde været korrekt, hvorved han i den bedste mening havde sparet kommunen for et besværligt arbejde og at man burde have taget højde for, at der havde været tale om enkelt fejltrin efter 9 års ansættelse.

Fra kommunens side fastholdt man berettigelsen af bortvisningen og anførte, at denne i øvrigt var berettiget uanset, om p-bøden havde været korrekt eller ej, og at årsagen til at medarbejderen havde annulleret P-bøden var, at han var på arbejde og ikke, at han på daværende tidspunkt vidste, at bøden ikke havde lovhjemmel, hvilket han første fandt ud af længe efter bortvisningen.

Kommunen fremhævede i øvrigt, at medarbejderen i sit høringssvar selv havde erkendt forholdet, idet han havde skrevet, at:

”Jeg burde have gået til en af mine kollegaer og fået annulleret den, for så ville denne situation aldrig været opstået”.

Østre Landsrets afgørelse

Landsretten fandt det ”ganske betænkeligt”, at den bortviste medarbejder, som i øvrigt var tidligere kommunalbestyrelsesmedlem, godt var klar over, at han var uberettiget til at tildele sig selv en sådan fordel, som en annullation af en P-bøde var, hvilket også understøttedes af hans høringssvar.

Retten fandt – i lighed med byretten - at den egenhændige annullation af P-bøden måtte sidestilles med tyveri fra arbejdspladsen, og at det forhold, at det sidenhen viste sig, at der ikke var grundlag for bøden, havde han, da han annullerede bøden, ingen viden om, og at det tillidsbrud, han således havde gjort sig skyldig i, udgjorde en så væsentlig misligholdelse, at bortvisning af ham var berettiget.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Selvom sagen således fik en ærgerlig afslutning for den bortviste medarbejder, understreges der med afgørelsen, at forhold som tillidsbrud og illoyalitet er forhold, som man fra domstolenes side ser endog meget alvorligt på, og at krænkelser af denne karakter hyppigt – også uden en forudgående advarsel – kan berettige en bortvisning med øjeblikkelig virkning.

En bortvisning er dog en så alvorlig sanktion i et ansættelsesforhold, at vi hos SelskabsAdvokaterne anbefaler, at man altid søger juridisk vejledning, hvis man overvejer at bortvise en medarbejder.

Har du brug for vores rådgivning eller hjælp til, er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, ...»

Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»