Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Det blev en dyr omgang for arbejdsgiver at yde skatterådgivning til ansat!

Af Tina Raben Skaarup, Advokat

En faglig voldgift tog den 5. december 2023 stilling til berettigelsen af et erstatningskrav på over 200.000 kr., som en dansk professionel håndboldklub blev mødt med fra en svensk professionel damehåndboldspiller, som tidligere havde været ansat i klubben.

Baggrunden for sagen

Parterne indgik kontrakt for en 3-årig periode, og spilleren var i den forbindelse omfattet af den særlige skatteforskerordning efter hvilken en lønmodtager, der har boet i udlandet i en årrække, betaler en lavere indkomstskat af sin løn forudsat, at lønnen ligger over en vis grænse, hvilket var tilfældet, da aftalen blev indgået.

Sidenhen forlængede parterne aftalen med et år. Håndboldklubbens økonomi betød imidlertid, at spillerens lønindkomst ville falde til under det niveau, som forskerordningen er betinget af, men klubben indregnede værdien af fri bolig i den samlede lønindkomst og oplyste flere gange overfor spilleren og dennes agent, at dette var muligt således, at spilleren derfor fortsat ville være omfattet af ordningen. Man oplyste også fra klubbens side, at man havde talt med en skatterevisor, som havde bekræftet dette. På den baggrund accepterede spilleren de nye vilkår for hendes fortsatte ansættelse.

Ved udløbet af den forlængede kontraktperiode modtog spilleren en afgørelse fra SKAT, som fastslog, at hun under kontraktforlængelsen ikke længere var berettiget til at være omfattet af forskerordningen, idet værdien af fri bolig netop ikke kan medregnes til lønindkomsten under ordningen, hvilket var baggrunden for det erstatningskrav, som spilleren herefter rejste mod klubben.

Voldgiftsrettens afgørelse

Selvom man som ansat som udgangspunkt selv bærer risikoen for skattemæssige forhold, havde klubben ifølge voldgiftsretten selv bragt lønmodellen med forskerordningen i spil ved kontraktforlængelsen, og måtte dermed anses som nærmest til at bære risikoen for det skattemæssige efterbetalingskrav, som spilleren blev mødt med fra SKAT’s side, idet voldgiftsretten samtidig lagde vægt på, at:

- spilleren ikke var dansk,

- der var tale om en professionel håndboldklub,

- klubben havde oplyst, at man havde konsulteret en skatterevisor, og

- spilleren på den baggrund ikke havde haft anledning til at betvivle, at hun under kontraktforlængelsen fortsat ville være omfattet af forskerordningen.

Voldgiftsretten afgjorde derfor sagen til fordel for spilleren og dømte således klubben til at dække det tab, som spilleren havde lidt.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Som sagen viser, skal man som arbejdsgiver udvise stor påpasselighed med at rådgive sine ansatte om skattemæssige forhold.

Kontakt SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere rådgivning på tlf.: 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.  

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Det blev en dyr omgang for arbejdsgiver at yde skatterådgivning til ansat!

Af Tina Raben Skaarup, Advokat En faglig voldgift tog den 5. december 2023 stilling til berettigelsen ...»

Aftale om nedsættelse af løn – hvordan?

COVID-19 har medført og medfører desværre fortsat, at mange virksomheder må skille sig af med dygtige ...»