Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Det blev dyrt at opsige en ældre medarbejder

Det er ifølge forskelsbehandlingsloven forbudt at forskelsbehandle en medarbejder på grund af alder. Det gælder måde ved direkte og indirekte forskelsbehandling i forbindelse med opsigelse, forflyttelse, forfremmelse og med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.

Derfor klagede en taxachauffør til Ligebehandlingsnævnet efter, at han blev opsagt af sin arbejdsgiver med henvisning til virksomhedens politik om, at man ikke længere kunne være fastansat i virksomheden efter at være fyldt 70 år.

19 dage efter at have afgivet opsigelsen overfor chaufføren tilbød virksomheden ham en  genansættelse, idet man i mellemtiden var blevet opmærksom på forbuddet i forskelsbehandlingsloven mod at opsige en medarbejder på grund af alder.

Chaufføren tog imod tilbuddet og blev derefter igen fastansat, men valgte få måneder senere selv at opsige sin stilling, hvorefter han igen fratrådte sin stilling.

Ligebehandlingsnævnet lagde ikke ”fingrene imellem”!

Idet taxachaufføren blev sagt op med henvisning til, at han var fyldt 70 år, havde han overfor Ligebehandlingsnævnet påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han var blevet udsat for direkte forskelsbehandling som følge af alder.

Det var herefter op til arbejdsgiveren at godtgøre, at ligebehandlingsprincippet i forskelsbehandlingsloven ikke var blevet krænket. Dette var i sagens natur en umulig opgave for arbejdsgiveren, idet man jo direkte havde henvist til chaufførens alder i forbindelse med opsigelsen.

Ligebehandlingsnævnet lagde på den baggrund til grund, at taxachaufføren var blevet opsigt i strid med forskelsbehandlingsloven.

Det forhold, at arbejdsgiveren reagerede forholdsvis hurtigt efter opsigelsen og tilbød chaufføren en genansættelse tillagde Ligebehandlingsnævnet hverken betydning i forhold til at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven eller i forhold til udmålingen af godtgørelsen til den opsagte taxachauffør.

Ligebehandlingsnævnet pålagde arbejdsgiveren at betale en godtgørelse til medarbejderen på 180.000 kr. svarende til 9 måneders løn.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Som afgørelsen illustrerer, er det vigtigt, at man som arbejdsgiver kender sin retsstilling, når man påtænker at opsige en medarbejder – herunder ikke mindst, at man sikrer sig, at man ikke uforvarende kommer til at opsige en medarbejder i strid med f.eks. forskelsbehandlingsloven.

Står man overfor at skulle opsige en ældre medarbejder, er det således vigtigt, at man kan bevise, at opsigelsen skyldes andre og saglige forhold end medarbejderens alder.

Har du brug for rådgivning eller sparring omkring en opsigelsessag, er du velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne. Vi er specialister i ansættelsesret, og du kan kontakte os på tlf. 45 23 00 10 er eller advokat@selskabsadvokaterne.dk.  

 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Opsigelse af fleksjobber i strid med forskelsbehandlingsloven – hvad koster det?

Der afsiges for tiden afgørelser fra henholdsvis Østre- og Vestre landsret om udmåling af godtgørelse ...»

Godtgørelse på 12 måneders løn for opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Efter 12 års ansættelse blev en operatør, som arbejdede med overvågning af skibstrafikken gennem Storebælt, ...»

Forskelsbehandlingsloven

Forskelsbehandlingsloven forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund ...»

Handicapbegrebet ved afskedigelse

Ryglidelse omfattet af handicapbegrebet. Arbejdsgiver havde ikke bevist at afskedigelse ikke skyldtes »

Vi er medlemmer af