Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Ny ferielov - nu sker det!

Ny ferielov - nu sker det!

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

COVID-19: Trepartsaftale om ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked. Aftalen har til formål at undgå afskedigelser.

Ordningen vil blive udmøntet ved lov hurtigst muligt, og den vil i første omgang række frem til årsskiftet, og den kommer til at gælde både det overenskomstdækkede og det ikke overenskomstdækkede område, ligesom den kommer til at omfattet såvel funktionærer som timelønnede på det private arbejdsmarked.

Hovedpunkterne i den nye ordning er som følger:

- Arbejdsgivere får ret til at etablere arbejdsfordeling, men skal informere og høre medarbejderne herom efter de regler, der måtte følge af samarbejdsaftaler eller lov om informering og høring.

- Tiden med ledighed efter den nye ordning skal udgøre mindst 20 % og maksimalt 50 % i gennemsnit målt over 4 uger i forhold til den ellers aftalte arbejdstid.

- Den maksimale dagpengesats for personer i den nye midlertidige ordning forhøjes til kr. 143,50 pr. time, hvilket for en fuldtidsledig svarer til kr. 23.000 på månedsbasis.

- Arbejdsgivere, der benytter sig af ordningen, skal yde et bidrag på 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. Dagpengegodtgørelse for medarbejdere, ansat på fuld tid, udgør kr. 881,- pr. dag, svarende til kr. 2.643 i alt pr. måned. Arbejdsgiver betaler dagpengegodtgørelsen til medarbejderne i ordningen.

- Medarbejdere, som er omfattet af ordningen, vil i de perioder, hvor de er på arbejdsfordeling, også kunne efteruddanne sig på dagpenge.

- Under hjemsendelsesperioder forbruger medarbejderne ikke af deres dagpengeret.

Et eksempel:

4 medarbejdere under ordningen, som er ansat på fuld tid, deler 2 mands arbejde, dvs. 2 medarbejdere er på skift hjemsendt i 50 % af deres normale fulde arbejdstid.

De 4 medarbejdere har normalt en månedsløn på kr. 40.000, som i hjemsendelsesperioden reduceres med 50 % til kr. 20.000, som tillægges dagpengegodtgørelsen på i alt kr. 2.643, svarende til en samlet lønudgift pr. medarbejder på kr. 22.643. Og medarbejderne får i eksemplet kr. 20.000 i løn tillagt kr. 2.643 i dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiver og kr. 8.323 i dagpenge, i alt kr. 30.966.

Du kan læse den nye Trepartsaftale her.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Virksomhedsoverdragelse - hvilke pligter følger med i forhold til medarbejdere?

Overtager du en virksomhed eller en del heraf, og finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ...»

Uddannelsesklausul til medarbejder

Bliver du som arbejdsgiver mødt med et ønske fra en nøglemedarbejder om at gennemgå et efteruddannelsesforløb, ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af