Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

COVID-19: Trepartsaftale om ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked. Aftalen har til formål at undgå afskedigelser.

Ordningen vil blive udmøntet ved lov hurtigst muligt, og den vil i første omgang række frem til årsskiftet, og den kommer til at gælde både det overenskomstdækkede og det ikke overenskomstdækkede område, ligesom den kommer til at omfattet såvel funktionærer som timelønnede på det private arbejdsmarked.

Hovedpunkterne i den nye ordning er som følger:

- Arbejdsgivere får ret til at etablere arbejdsfordeling, men skal informere og høre medarbejderne herom efter de regler, der måtte følge af samarbejdsaftaler eller lov om informering og høring.

- Tiden med ledighed efter den nye ordning skal udgøre mindst 20 % og maksimalt 50 % i gennemsnit målt over 4 uger i forhold til den ellers aftalte arbejdstid.

- Den maksimale dagpengesats for personer i den nye midlertidige ordning forhøjes til kr. 143,50 pr. time, hvilket for en fuldtidsledig svarer til kr. 23.000 på månedsbasis.

- Arbejdsgivere, der benytter sig af ordningen, skal yde et bidrag på 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. Dagpengegodtgørelse for medarbejdere, ansat på fuld tid, udgør kr. 881,- pr. dag, svarende til kr. 2.643 i alt pr. måned. Arbejdsgiver betaler dagpengegodtgørelsen til medarbejderne i ordningen.

- Medarbejdere, som er omfattet af ordningen, vil i de perioder, hvor de er på arbejdsfordeling, også kunne efteruddanne sig på dagpenge.

- Under hjemsendelsesperioder forbruger medarbejderne ikke af deres dagpengeret.

Et eksempel:

4 medarbejdere under ordningen, som er ansat på fuld tid, deler 2 mands arbejde, dvs. 2 medarbejdere er på skift hjemsendt i 50 % af deres normale fulde arbejdstid.

De 4 medarbejdere har normalt en månedsløn på kr. 40.000, som i hjemsendelsesperioden reduceres med 50 % til kr. 20.000, som tillægges dagpengegodtgørelsen på i alt kr. 2.643, svarende til en samlet lønudgift pr. medarbejder på kr. 22.643. Og medarbejderne får i eksemplet kr. 20.000 i løn tillagt kr. 2.643 i dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiver og kr. 8.323 i dagpenge, i alt kr. 30.966.

Du kan læse den nye Trepartsaftale her.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»