Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

COVID-19: Ny Trepartsaftale om midlertidig ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn

En ny Trepartsaftale, som blev indgået den 10. september 2020, kommer forventeligt til med virkning fra den 1. oktober 2020 og frem til den 31. december 2020 at sikre dagpenge til forældre, som har udfordringer med at passe deres børn, som er konstateret smittet med Covid-19, eller som er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet.

Det skal understreges, at der med ordningen indføres der ikke en ret til fravær eller til løn under fraværet. Men ordningen giver en mulighed for at hjælpe forældre i en svær situation, og Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at opfordre til, at der på arbejdspladserne udvises fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor et barn er smittet, eller er hjemsendt som nær kontakt.

Du kan se den nye Trepartsaftale her.

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.

Hovedpunkterne i ordningen er som følger:

- der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i perioden, hvor ordningen gælder,

- forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge

- har forældrene ret til betalte omsorgsdage eller tilgodehavende afspadsering, skal denne betalte frihed være opbrugt, før ordningen kan anvendes,

- tilsvarende gælder, hvis barnet er konstateret smittet, og forældrene har ret til betalt frihed på barnets 1. og 2. sygedag.

For at forældrene kan anvende ordningen, skal visse dokumentationskrav opfyldes, fx.:

- det skal kunne dokumenteres, at skolen eller daginstitutionen som følge af et konkret smittetilfælde har sendt barnet hjem og fra hvilket tidspunkt, dette er sket,

- er barnet smittet med Covid-19, skal der fremlægges dokumentation for positiv test,

- forældrene skal desuden på tro og love sidste dag i hjemsendelsen/sygdomsperioden og erklære, at de ikke modtager løn for de ansøgte dage.  

Det er arbejdsgiver, som skal melde fraværet ind via Nemrefusion.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det ...»