Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Ny ferielov - nu sker det!

Ny ferielov - nu sker det!

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

COVID-19: Ny Trepartsaftale om midlertidig ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn

En ny Trepartsaftale, som blev indgået den 10. september 2020, kommer forventeligt til med virkning fra den 1. oktober 2020 og frem til den 31. december 2020 at sikre dagpenge til forældre, som har udfordringer med at passe deres børn, som er konstateret smittet med Covid-19, eller som er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet.

Det skal understreges, at der med ordningen indføres der ikke en ret til fravær eller til løn under fraværet. Men ordningen giver en mulighed for at hjælpe forældre i en svær situation, og Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at opfordre til, at der på arbejdspladserne udvises fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor et barn er smittet, eller er hjemsendt som nær kontakt.

Du kan se den nye Trepartsaftale her.

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.

Hovedpunkterne i ordningen er som følger:

- der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i perioden, hvor ordningen gælder,

- forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge

- har forældrene ret til betalte omsorgsdage eller tilgodehavende afspadsering, skal denne betalte frihed være opbrugt, før ordningen kan anvendes,

- tilsvarende gælder, hvis barnet er konstateret smittet, og forældrene har ret til betalt frihed på barnets 1. og 2. sygedag.

For at forældrene kan anvende ordningen, skal visse dokumentationskrav opfyldes, fx.:

- det skal kunne dokumenteres, at skolen eller daginstitutionen som følge af et konkret smittetilfælde har sendt barnet hjem og fra hvilket tidspunkt, dette er sket,

- er barnet smittet med Covid-19, skal der fremlægges dokumentation for positiv test,

- forældrene skal desuden på tro og love sidste dag i hjemsendelsen/sygdomsperioden og erklære, at de ikke modtager løn for de ansøgte dage.  

Det er arbejdsgiver, som skal melde fraværet ind via Nemrefusion.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Sådan undgår du smitte med COVID-19 på kontoret

Sundhedsstyrelsen har den 11. september 2020 udgivet en håndbog om, hvordan man kan undgå smitte med ...»

COVID-19: Ny Trepartsaftale om midlertidig ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn

En ny Trepartsaftale, som blev indgået den 10. september 2020, kommer forventeligt til med virkning fra ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af