Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

COVID-19: Ny arbejdsfordelingsmodel vedtaget af Folketinget den 10. september 2020

Folketinget har den 10. september 2020 vedtaget lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af COVID 19 .

Loven er vedtaget på grundlag af den Trepartsaftale, som Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 31. august 2020 med henblik på at undgå afskedigelser, og som du kan se her.

Loven træder i kraft den 14. september 2020, og vil i første omgang åbne op for, at der kan indgås arbejdsfordelingsordninger række frem til årsskiftet ud fra den nye midlertidige model. Arbejdsfordelingsordninger, som iværksættes efter de nye regler, kan træde i kraft senest den 31. december 2020, og kan efter iværksættelsen vare i op til 4 måneder.

Er betingelserne for at etablere en arbejdsfordelingsordning opfyldt, kan den etableres på både overenskomstdækkede og det ikke overenskomstdækkede områder, ligesom den kan omfatte såvel funktionærer som timelønnede på det private arbejdsmarked.

Hovedpunkterne i den nye ordning er som følger:

- Etableringen af den midlertidige ordning om arbejdsfordeling skal være sagligt begrundet fx på grund af ordrenedgang.

- Arbejdsgivere får ret til at etablere arbejdsfordeling, men skal informere og høre medarbejderne herom efter de regler, der måtte følge af samarbejdsaftaler eller lov om informering og høring.

- medarbejderne har herefter 24 timer til at tage stilling til, om de ønsker at indgå i ordningen. Hvis medarbejderen ikke ønsker at deltage, kan arbejdsgiveren beslutte, om vedkommende skal opsiges.

- Tiden med ledighed efter den nye ordning skal udgøre mindst 20 % og maksimalt 50 % i gennemsnit målt over 4 uger i forhold til den ellers aftalte arbejdstid.

-Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende senest samtidig med at arbejdsfordelingsordningen træder i kraft.

- Den maksimale dagpengesats for personer i den nye midlertidige ordning forhøjes til kr. 143,50 pr. time, hvilket for en fuldtidsledig svarer til kr. 23.000 på månedsbasis.

- Arbejdsgivere, der benytter sig af ordningen, skal yde et bidrag på 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. Dagpengegodtgørelse for medarbejdere, ansat på fuld tid, udgør kr. 881,- pr. dag, svarende til kr. 2.643 i alt pr. måned. Arbejdsgiver betaler dagpengegodtgørelsen til medarbejderne i ordningen.

- Medarbejdere, som er omfattet af ordningen, vil i de perioder, hvor de er på arbejdsfordeling, også kunne efteruddanne sig på dagpenge.

- Under hjemsendelsesperioder forbruger medarbejderne ikke af deres dagpengeret.

Et eksempel:

4 medarbejdere under ordningen, som er ansat på fuld tid, deler 2 mands arbejde, dvs. 2 medarbejdere er på skift hjemsendt i 50 % af deres normale fulde arbejdstid.

De 4 medarbejdere har normalt en månedsløn på kr. 40.000, som i hjemsendelsesperioden reduceres med 50 % til kr. 20.000, som tillægges dagpengegodtgørelsen på i alt kr. 2.643, svarende til en samlet lønudgift pr. medarbejder på kr. 22.643. Og medarbejderne får i eksemplet kr. 20.000 i løn tillagt kr. 2.643 i dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiver og kr. 8.323 i dagpenge, i alt kr. 30.966.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det ...»