Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Bortvisning efter jobsøgning på LinkedIn var uberettiget

Kan man som ansat i uopsagt stilling tillade sig efterlyse nye jobmuligheder via LinkedIn overfor sit netværk uden at bringe sig i en misligholdelse af sine forpligtelser overfor sin nuværende arbejdsgiver?

Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til en sag, hvor der blev afsagt kendelse fra retten den 27. januar 2022.

Efter at have været ansat som erhvervsassurandør i godt 4 år lavede assurandøren et opslag på sin profil på LinkedIn, hvor han skrev følgende:

Kære netværk, Jeg er lidt nysgerrig på at høre hvad der findes af jobmuligheder derude. Jeg lægger stor vægt på følgende:

1.      opsøgende salg
2.      vedligeholdelse af eksisterende kunder
3.      samarbejde mellem de forskellige afdelinger
4.      realistisk gode indtjeningsmuligheder

Jeg tillader mig at være ret kræsen.

Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke er desperat for at komme væk fra den uopsagte stilling jeg bestrider i dag.”

Så blev medarbejderen bortvist!

Samme dag, medarbejderen foretog opslaget ovenfor, blev han bortvist af sin arbejdsgiver med øjeblikkelig virkning, idet arbejdsgiveren anså opslaget som en grov misligholdelse af medarbejderens loyalitetsforpligtelse overfor sin arbejdsgiver.

I forbindelse med bortvisningen gjorde arbejdsgiveren samtidig opmærksom på, at man allerede var blevet kontaktet af forretningspartnere, kunder, kollegaer mv., som havde læst opslaget på LinkedIn, og som havde opfattet opslaget som en indirekte kritik af arbejdsgiveren.

Voldgiftsrettens afgørelse

På den ene side vurderede voldgiftsretten, at det kunne tale for, at bortvisningen var ske med rette, at assurandøren havde mange kontakter på LinkedIn – også blandt arbejdsgiverens kunder. Han måtte derfor forvente, at opslaget ville blive set af mange, og at dette ville kunne give anledning til såvel eksterne som interne henvendelser til arbejdsgiveren, hvilket også blev tilfældet. Samtidig spillede den personlige kontakt til kunderne en stor rolle, og arbejdsgiveren havde derfor vurderet, at assurandøren efter sit opslag reelt ikke længere kunne udføre sit arbejde.

På den anden side fremgik arbejdsgiverens navn ikke af selve opslaget, omend man kunne se på assurandørens LinkedIn profil, hvor han var ansat. Samtidig fremgik der intet negativt om arbejdsgiveren i opslaget.

Sidstnævnte forhold blev afgørende for sagens udfald, idet voldgiftsretten konkluderede, at assurandøren var blevet bortvist med urette. Arbejdsgiveren blev derfor dømt til at betale en erstatning for den løn i opsigelsesperioden, som assurandøren skulle have haft, hvis han var blevet opsagt fra arbejdsgiverens side, i alt DKK 548.915,22 med tillæg af procesrenter.

Assurandøren havde under sagen også nedlagt påstand om, at han skulle tilkendes en godtgørelse for usaglig opsigelse. Dette fik han dog ikke medhold i, idet retten i den sammenhæng lagde vægt på, at arbejdsgiveren reelt ikke kunne udnytte medarbejderens arbejdskraft efter opslaget, hvorfor en opsigelse ville have været sagligt begrundet.

En overraskende afgørelse

Især på grund af voldgiftsrettens begrundelse for, at assurandøren ikke skulle tilkendes en godtgørelse for usaglig opsigelse, nemlig at arbejdsgiveren reelt ikke længere kunne benytte sig af medarbejderens arbejdskraft efter opslaget, kan rettens konklusion for så vidt angår bortvisningen forekomme overraskende.

Har du behov for ansættelsesretlig rådgivning?

En bortvisning af en medarbejder er en alvorlig beslutning, og som du kan se i afgørelsen, omtalt ovenfor skal der meget til, for at en bortvisning er berettiget.

Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig solid ansættelsesretlig rådgivning, hvis du påtænker at effektuere en bortvisning.

Vi er eksperter i ansættelsesret og du er altid velkommen til at kontakte til os, hvis du har behov for ansættelsesretlig rådgivning og sparring på enten tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, ...»

Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»