Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Bortvisning af tillidsrepræsentant berettiget på grund af groft tillidsbrud

I langt de fleste situationer er der knyttet meget strenge krav til at opsige en tillidsrepræsentant, idet man sædvanligvis i overenskomster har fastsat krav til, at dette alene kan ske i tilfælde af såkaldte ”tvingende omstændigheder”.

I en voldgiftskendelse fra april 2022 har vi dog et eksempel på, at en virksomhed indenfor det offentlige område ikke alene kunne opsige, men sågar bortvise en tillidsrepræsentant med øjeblikkelig virkning - og dette endda uden nogen forudgående advarsel.

Hvad gik forud?

Tillidsrepræsentanten havde været ansat i 16 år, hvoraf han de sidste 5 måneder forud for bortvisningen var tillidsrepræsentant for sine kollegaer i virksomhedens administration.

På virksomheden gjaldt et adfærdskodeks om blandt andet deltagelse i arrangementer med repræsentativt formål.

Det fulgte blandt andet af dette adfærdskodeks, at medarbejdere på chefniveau og øvrige medarbejdere efter aftale med relevant chef alene måtte deltage i arrangementer med et repræsentativt formål, hvis:

- Der var tale om offentligt kendte arrangementer, som ikke var målrettet virksomheden eller dens ansatte medarbejdere.

- Medarbejderen skulle alene optræde som repræsentant for virksomheden.

- Arrangementet måtte ikke have karakter af en gave eller være usædvanligt.

- Medarbejderen måtte ikke påtage sig usaglige forpligtelser overfor arrangøren.

Tillidsrepræsentantens arbejdsgiver blev forud for bortvisningen bekendt med, at tillidsrepræsentanten i en korrespondance med en leverandør havde foreslået leverandøren, at denne skulle sponsorere nogle fodboldbilletter til ham og nogle af hans kollegaer.

Tillidsrepræsentanten havde skrevet følgende til leverandøren: ”Jeg har snakket med D (tillidsrepræsentantens chef) vedrørende det mellemværende i har på købet af friskluftsystemerne. D siger, at i har aftalt at afregne i form af noget arrangement i stedet for i kontanter. Så jeg og et par af gutterne kom til at tænke på om ikke det ku være fedt at tage ind og se Danmark-Irland i parken? Hvad tænker i om dette?”

Både tillidsrepræsentanten og hans chef blev bortvist i forlængelse af ovenstående.

Baggrunden for afgørelsen

Den bortviste tillidsrepræsentant forklarede under sagen, at mailen alene var ment som en spøg, hvilket opmanden, som afgjorde sagen, dog ikke kunne få øje på.

Opmanden fandt derimod at mailen indebar en åbenbar og særdeles grov tilsidesættelse af både arbejdspladsens interne regler, som tillidsrepræsentanten var bekendt med, og almindelige retningslinjer om offentlig ansattes adfærd.

Tillidsrepræsentanten forsvarede sig desuden med, at deltagelse i fodboldarrangementet aldrig var blevet til noget. Dette gjorde heller ikke indtryk på opmanden, som fandt, at det afgørende var, at tillidsrepræsentanten havde forsøgt på at opnå en uberettiget fordel overfor leverandøren, og at arbejdsgiveren på den baggrund ikke længere kunne have tillid til ham, hvorfor bortvisningen var berettiget.

Hvilke adfærdsregler gælder på din virksomhed?

Ikke 2 virksomheder er ens. Det er virksomhedernes medarbejdere heller ikke. Som virksomhedsejer er der derfor god grund til at få italesat de leveregler, der gælder på din virksomhed. Det gælder både i forhold til jeres interne og eksterne relationer på virksomheden.

Har du behov for at få professionel rådgivning og sparring i forhold til, hvordan du får udarbejdet og implementeret de regler, som du forventer skal efterleves i dagligdagen på netop din virksomhed, kan du med fordel få hjælp hos Selskabsadvokaterne, hvor vi både er specialister på hele den ansættelsesretlige område og trusted advisors på hele HR- området.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 32 70 45 96 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

  

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»

Uberettiget bortvisning af forsikringsrådgivere, som var påvirket af kokain i arbejdstiden

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   En faglig voldgift har den 6. december 2023 taget stilling til, om det ...»