Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Bortvisning af teknisk direktør som blev udsat for ”CEO fraud” var uberettiget

Var det berettiget, da en virksomhed bortviste sin tekniske direktør i forlængelse af, at hun blev narret til over 2 omgange at overføre samlet 1.986 EUR (næsten 15 mio. kr.) af virksomhedens midler til en svindler?

Eller havde den bortviste direktør krav på en erstatning, svarende til den løn, hun skulle have haft i en opsigelsesperiode? Og var hun i givet fald også berettiget til en godtgørelse i den sammenhæng?

Sø- og Handelsretten afsagde dom i sagen den 22. november, og du kan nedenfor læse, hvordan sagen endte.

Den tekniske direktør blev grundigt narret!

Svindlen foregik ved, at den tekniske direktør blandt andet modtog falske mails med betalingsanmodninger og herved blev udsat for såkaldt CEO-fraud.

Over 2 omgange blev direktøren narret til at godkende og overføre samlet 1.986.000. Heraf blev henholdsvis 986.000 EUR og 900.000 EUR overført fra selskabet til en bankkonto i Hong Kong på foranledning af dels en person, som havde udgivet sig for at være partner i KPMG og som afsendte mails fra en mailadresse, hvori navnet på KPMG indgik og dels en person, som udgav sig for at være CEO i virksomhedens amerikanske moderselskab.

Foruden at være teknisk direktør i virksomheden var den omhandlede medarbejder også medlems af virksomhedens bestyrelse. Inden bortvisningen havde hun været ansat i virksomheden i cirka 30 år.

En særdeles professionelt udført CEO-fraud!

Sø- og Handelsretten vurderede i sagen, at den omhandlede CEO-fraud blev gennemført særdeles professionelt og var meget svær at gennemskue selv for en erfaren og agtpågivende person.

Uanset dette, var de overførte beløb dog af en usædvanlig størrelsesorden, når man sammenholdt disse med virksomhedens størrelse og struktur.

På den anden side var det uklart, hvilke instrukser og politikker, den tekniske direktør havde modtaget fra det amerikanske selskab

Derfor kom retten ud fra en samlet vurdering frem til, at den tekniske direktør trods alt ikke havde handlet så groft uforsvarligt, at der havde været det tilstrækkelige grundlag for at bortvise hende.

Men fordi den tekniske direktør ved de 2 pengeoverførsler ikke havde udvist den fornødne agtpågivenhed ved håndtering af finansielle transaktioner, som man måtte kunne forvente i forhold til hendes ledelsesmæssige ansvar og stilling, kom retten også frem til, at arbejdsgiveren på et sagligt grundlag kunne have opsagt hende. Hun blev derfor ikke tilkendt en godtgørelse for uberettiget opsigelse.   

Erstatningen til direktøren ”skrumpede”

Som udgangspunkt skulle erstatningen til den tekniske direktør svare til den løn, hun ville have haft krav på, hvis hun var blevet opsagt fra virksomhedens side. I den sammenhæng havde hun ifølge sin ansættelseskontrakt krav på et opsigelsesvarsel på 8 måneder.

I tillæg hertil skulle hun have en fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneders løn ifølge funktionærlovens § 2a, fordi hun havde været ansat i mere end 17 år.

Som erstatningen for lønnen i opsigelsesperioden fik den tekniske direktør dog kun et beløb, svarende til 3 måneders løn. Det skyldtes, at man som funktionær er omfattet af en såkaldt tabsbegrænsningsforpligtelse, som indebærer, at hvis man skal have erstattet mere end lønnen for de første 3 måneder, skal man kunne bevise at man har gjort, hvad man med rimelighed kan forvente for at nedbringe arbejdsgiverens udgifter til yderligere løn/erstatning. Dette kunne den bortviste medarbejder ikke. Hun var nemlig gået på efterløn efter bortvisningen og havde intet gjort for at skaffe sig ny beskæftigelse.

SelskabsAdvokaterne anbefaler

En bortvisning af en medarbejder er en alvorlig beslutning, som kan være forbundet med store såvel økonomiske som menneskelige konsekvenser, og som sagen her viser, skal der meget til, førend man berettiget kan effektuere en bortvisning.

Hos SelskabsAdvokaterne anbefaler vi, at man altid bør søge juridisk rådgivning i forbindelse med overvejelser om at gennemføre en bortvisning af en medarbejder.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

 

 

 

 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»

Uberettiget bortvisning af forsikringsrådgivere, som var påvirket af kokain i arbejdstiden

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   En faglig voldgift har den 6. december 2023 taget stilling til, om det ...»