Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver effektuerer en bortvisning på et sikkert grundlag.

Det vigtige ved en bortvisning af en medarbejder er, at grundlaget for bortvisningen er til stede, og at dette kan bevises. Det er dig som arbejdsgiver, der har bevisbyrden for, at grundlaget er til stede for at bortvisningen kan ske, og at denne er berettiget.

Hvornår kan du bortvise en medarbejder

En bortvisning af en medarbejder kan ske, når medarbejderen groft har misligholdt sin ansættelseskontrakt. Det er ikke nok, at der er tale om misligholdelse - misligholdelsen skal være grov. Det er svært at sige, hvornår der er tale om en grov misligholdelse, men som eksempler kan nævnes tyveri, tilegnelse af betroede midler og vold, og grov misligholdelse af medarbejderens loyalitetsforpligtelse overfor din virksomhed der normalt vil være nok til at medarbejderen berettiget kan bortvises.

Har du som arbejdsgiver givet en forudgående advarsel til medarbejderen, uden at medarbejderen iagttager advarslen, vil dette også kunne begrunde en bortvisning.

Fortabelse af retten til at bortvise på grund af passivitet

Viser det sig, at grundlaget er til stede for at du berettiget kan bortvise en medarbejder, skal du være opmærksom på, at du skal reagere hurtigt i forlængelse af, at du er blevet bekendt med de forhold, som skal danne grundlag for bortvisningen. Ellers kan du fortabe retten til at bortvise medarbejderen på grund af passivitet. Det er derfor uhyre vigtigt, at du søger juridisk rådgivning straks, når du bliver opmærksom på forhold, som du overvejer at bortvise en medarbejder på grundlag af.

Et klassiskt eksempel på ovenstående problemstilling forelå i den såkaldte "urtepottedom", hvor en underdirektør den 12. oktober blev så vred/desperat, at han kastede en urtepotte efter selskabets direktør, som også var eneejer af selskabet. Der var ingen tvivl om, at dette kunne have berettiget til en bortvisning med omgående virkning. Men underdirektøres blev først bortvist den 21. oktober efter, at direktøren havde nævnt episoden overfor selskabets bestyrelsesformand. Da sagen blev indbragt for domstolene, kom Vestre Landsret frem til, at selskabet som følge af passivitet havde fortabt muligheden for at bortvise underdirektøren, hvorfor selskabet blev dømt til at betale underdirektøren erstatning for lønnen i den opsigelsesperiode, han havde krav på ved opsigelse fra selskabets side.

Hvis bortvisningen er uberettiget

Hvis det viser sig, at du som arbejdsgiver har bortvist medarbejderen uberettiget, vil medarbejderen kunne rejse et erstatningskrav overfor din virksomhed.

Medarbejderen vil have krav på løn i sin opsigelsesperiode og måske også krav på godtgørelse for den uberettiget bortvisning. Hertil kommer eventuelle øvrige krav, herunder krav i henhold til f.eks ligebehandlingsloven. På den overenskomstdækkede del af arbejdsmarkedet kan man yderligere risikere at blive mødt med krav om bod for overenskomstbrud, hvis det er åbenbart, at man som arbejdsgiver burde have indset at en bortvisning på det foreliggende grundlag ville være uberettiget.

En bortvisning kan ske mundtligt, men vi anbefaler, at bortvisningen sker skriftligt således, at det kan bevises, at bortvisningen har fundet sted.

Hvad er processen og prisen

Hos SelskabsAdvokaterne har vi gjort det nemt for dig som klient, da du selv kan vælge, hvilken løsning, der passer bedst til din virksomhed.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bortvisning uden yderligere rådgivning.

 

Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bortvisning som sendes pr. e-mail. Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde. 

 

Dette vil typisk tage 3-5 timer.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bortvisning som sendes pr. e-mail. Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde. Vi tilføjer og justerer i bortvisningen, som sendes pr. e-mail, og det sikres i fællesskab, at bortvisningen svarer til de konkrete ønsker og behov.

 

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Du er altid velkommen til at ringe til os for en uformel og uforpligtende drøftelse, hvis du har spørgsmål vedrørende bortvisning af en medarbejder. Vi er eksperter i ansættelsesret, og rådgiver både virksomheder, der står over for at skulle bortvise en medarbejder og i forbindelse med efterfølgende tvister mellem virksomheden og medarbejderen om bortvisningens berettigelse herunder, om der er krav på erstatning og godtgørelse.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»

Berettiget ophævelse af ansættelsesforhold udløste ikke krav på godtgørelse

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det ligger fast, at hvis man som medarbejder ophæver sit ansættelsesforhold, ...»