Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver effektuerer en bortvisning på et sikkert grundlag.

Det vigtige ved en bortvisning af en medarbejder er, at grundlaget for bortvisningen er til stede, og at dette kan bevises. Det er dig som arbejdsgiver, der har bevisbyrden for, at bortvisningen kan ske, og at denne er berettiget.

Hvornår kan du bortvise en medarbejder

En bortvisning af en medarbejder kan ske, når medarbejderen groft har misligholdt sin ansættelseskontrakt. Det er ikke nok, at der er tale om misligholdelse - misligholdelsen skal være grov. Det er svært at sige, hvornår der er tale om en grov misligholdelse, men som eksempler kan nævnes tyveri, tilegnelse af betroede midler og vold, der normalt vil være nok til at medarbejderen berettiget kan bortvises.

Har du som arbejdsgiver givet en forudgående advarsel til medarbejderen, uden at medarbejderen iagttager advarslen, vil dette også kunne begrunde en bortvisning.

Hvis bortvisningen var uberettiget

Hvis det viser sig, at du som arbejdsgiver har bortvist medarbejderen uberettiget, vil medarbejderen kunne rejse et erstatningskrav overfor din virksomhed. Medarbejderen vil have krav på løn i sin opsigelsesperiode og måske også krav på godtgørelse for den uberettiget bortvisning. Hertil kommer eventuelle øvrige krav, herunder krav i henhold til fx ligebehandlingslovens.

En bortvisning kan ske mundtligt, men vi anbefaler, at bortvisningen sker skriftligt således, at det kan bevises, at bortvisningen har fundet sted.

Hvad er processen og prisen

Hos SelskabsAdvokaterne har vi gjort det nemt for dig som klient, da du selv kan vælge, hvilken løsning, der passer bedst til din virksomhed.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bortvisning uden yderligere rådgivning.

 

Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bortvisning som sendes pr. e-mail. Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde. 

 

Dette vil typisk tage 3-5 timer.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bortvisning som sendes pr. e-mail. Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde. Vi tilføjer og justerer i bortvisningen, som sendes pr. e-mail, og det sikres i fællesskab, at bortvisningen svarer til de konkrete ønsker og behov.

 

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Du er altid velkommen til at ringe til os for en uformel og uforpligtende drøftelse, hvis du har spørgsmål vedrørende bortvisning af en medarbejder. Vi er eksperter i ansættelsesret, og rådgiver både virksomheder, der står over for at skulle bortvise en medarbejder og i forbindelse med efterfølgende tvister mellem virksomheden og medarbejderen om bortvisningens berettigelse herunder, om der er krav på erstatning og godtgørelse.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tidsbegrænset ansættelse af medarbejder

Hos SelskabsAdvokaterne får vi mange henvendelser, der vedrører tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Nedenfor ...»

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af