Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver effektuerer en bortvisning på et sikkert grundlag.

Det vigtige ved en bortvisning af en medarbejder er, at grundlaget for bortvisningen er til stede, og at dette kan bevises. Det er dig som arbejdsgiver, der har bevisbyrden for, at bortvisningen kan ske, og at denne er berettiget.

Hvornår kan du bortvise en medarbejder

En bortvisning af en medarbejder kan ske, når medarbejderen groft har misligholdt sin ansættelseskontrakt. Det er ikke nok, at der er tale om misligholdelse - misligholdelsen skal være grov. Det er svært at sige, hvornår der er tale om en grov misligholdelse, men som eksempler kan nævnes tyveri, tilegnelse af betroede midler og vold, der normalt vil være nok til at medarbejderen berettiget kan bortvises.

Har du som arbejdsgiver givet en forudgående advarsel til medarbejderen, uden at medarbejderen iagttager advarslen, vil dette også kunne begrunde en bortvisning.

Hvis bortvisningen var uberettiget

Hvis det viser sig, at du som arbejdsgiver har bortvist medarbejderen uberettiget, vil medarbejderen kunne rejse et erstatningskrav overfor din virksomhed. Medarbejderen vil have krav på løn i sin opsigelsesperiode og måske også krav på godtgørelse for den uberettiget bortvisning. Hertil kommer eventuelle øvrige krav, herunder krav i henhold til fx ligebehandlingslovens.

En bortvisning kan ske mundtligt, men vi anbefaler, at bortvisningen sker skriftligt således, at det kan bevises, at bortvisningen har fundet sted.

Hvad er processen og prisen

Hos SelskabsAdvokaterne har vi gjort det nemt for dig som klient, da du selv kan vælge, hvilken løsning, der passer bedst til din virksomhed.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bortvisning uden yderligere rådgivning.

 

Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bortvisning som sendes pr. e-mail. Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde. 

 

Dette vil typisk tage 3-5 timer.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bortvisning som sendes pr. e-mail. Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde. Vi tilføjer og justerer i bortvisningen, som sendes pr. e-mail, og det sikres i fællesskab, at bortvisningen svarer til de konkrete ønsker og behov.

 

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Du er altid velkommen til at ringe til os for en uformel og uforpligtende drøftelse, hvis du har spørgsmål vedrørende bortvisning af en medarbejder. Vi er eksperter i ansættelsesret, og rådgiver både virksomheder, der står over for at skulle bortvise en medarbejder og i forbindelse med efterfølgende tvister mellem virksomheden og medarbejderen om bortvisningens berettigelse herunder, om der er krav på erstatning og godtgørelse.

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bortvisning af chauffør med 14 års anciennitet uden forudgående advarsel

Ved kendelse af 1. februar 2023 har en faglig voldgiftsret taget stilling til, om det var berettiget, ...»

Østre Landsrets afgørelse om bortvisning af sygemeldt medarbejder med bijob

I en sag for Østre Landsret skulle retten tage stilling til dels, om det var sagligt at opsige en sygemeldt ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Bortvisning

Bortvisning En arbejdstager kan af arbejdsgiveren bortvises fra et arbejdssted på baggrund af væsentlig ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af