Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Bortvisning af chauffør med 14 års anciennitet uden forudgående advarsel

Ved kendelse af 1. februar 2023 har en faglig voldgiftsret taget stilling til, om det var berettiget, da busselskabet Anchersen A/S uden forudgående advarsel bortviste en chauffør med 14 års anciennitet.

Årsagen til bortvisningen var, at buschaufføren, da hun den 29. juli 2022 overtog en bus til rutekørsel, satte det lovpligtige bakspejl ud af funktion ved at skubbe det op i loftet på bussen.

Baggrund

Det følger af bekendtgørelse om detailforskrifter om køretøjers indretning og udstyr, at busser i rutekørsel i den kollektive trafik skal være forsynet med et indvendigt, justerbart fører/bakspejl.

Formålet med spejlet er at give buschaufføren mulighed for at overvåge bussens trinkasser og døre uden at vende sig om, og det indgår i chaufføruddannelsen, hvad der skal være af spejle, og hvordan de skal sidde.

Busselskabet Anchersen A/S blev den 3. august 2022 af en passager gjort opmærksom på, hændelsen og identificeret den pågældende bus via bussens videoovervågning.

Af videoovervågningen kunne man se, at den buschauffør, som efterfølgende blev bortvist, talte i telefon, samtidig med, at hun gik op i bussen og hen til sit chaufførsæde, og at hun, da hun gik forbi bakspejlet uden at stoppe op, med højre arm slog spejlet op i loftet, hvorved spejlet blev sat ud af funktion.

Busselskabet Anchersen A/S indkaldte efter at have set videooptagelsen chaufføren til et møde sammen med hendes tillidsrepræsentant.

Under mødet erkendte chaufføren at have skubbet spejlet op i loftet således, at det var ubrugeligt. Hun havde ikke nogen forklaring på, hvorfor hun havde gjort dette og kunne ifølge tillidsrepræsentanten ikke se noget forkert i det.

På den baggrund blev chaufføren bortvist den 4. august 2022 med følgende begrundelse:

”Årsagen er, at du den 29. juli 2022 har tilsidesat væsentlige sikkerhedsregler ved at skubbe det indvendige spejl op i X-busnummer.

Det er helt afgørende som chauffør med ansvar for både bussen og passagererne at kunne orientere sig til enhver tid.

Det er helt uacceptabelt. Vi anser det for et bevidst brud på sikkerheden, hvorfor din ansættelse hos Anchersen A/S ophører dags dato uden varsel.”

Afgørelsen fra den faglige voldgift

Fra lønmodtagersiden blev det fremført under sagen, at det naturligvis var forkert af chaufføren at sætte det lovpligtige bakspejl ud af funktion, men at dette ikke var en alvorlig sikkerhedsbrist og, at bortvisningen af chaufføren derfor var ude af proportion og, at handlingen derfor ikke kunne begrunde en strengere sanktion end en advarsel.

Ifølge lønmodtagersiden var der i øvrigt tale om en adfærd, som var udbredt og almindelig kendt, hvorfor busselskabet klart og tydeligt burde have advaret om, at manglende korrekt anvendelse af bakspejlet kunne medføre bortvisning.

Men opmanden gav arbejdsgiversiden medhold i, at en bevidst tilsidesættelse af en buschaufførs fundamentale arbejdsmæssige pligt til at drage omsorg for passagererne og deres sikkerhed måtte anses for så væsentlig og grov, at bortvisningen var en berettiget ansættelsesretlig sanktion også selvom den pågældende buschauffør havde 14 års anciennitet og ikke tidligere havde modtaget påtaler og ikke var blevet advaret om, at et forhold, som det omhandlede ville kunne medføre bortvisning.

Opmanden lagde også vægt på, at busselskabet efter det oplyste havde skredet konsekvent ind i tilsvarende tilfælde, som det var blevet bekendt med.

Afgørelsen viser

Afgørelsen viser, at selv med en meget lang anciennitet og uden forudgående advarsel kan det være berettiget at bortvise en medarbejder, når denne bevidst tilsidesætter helt grundlæggende sikkerhedsforskrifter.

Kontakt SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter i ansættelsesret, og vi rådgiver både virksomheder, der står over for at skulle opsige eller bortvise en medarbejder og i forbindelse med efterfølgende tvister mellem virksomheden og medarbejderen om sagligheden bag en opsigelse eller berettigelsen af en bortvisning.

Har du brug for vores hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»