Forrige
Næste

Bonus ved fratrædelse

Fratræder en medarbejder, der har været omfattet af en bonusaftale under ansættelsen, vil medarbejderen som det helt klare udgangspunkt have krav på, at der i den forbindelse afregnes optjent bonus – og det gælder også, selvom medarbejderen fratræder, inden bonusoptjeningsperioden er udløbet.

Kun i helt særlige tilfælde fx ved exit- eller blivebonus vil det være muligt at betinge udbetalingen af en bonus af, at den ansatte fortsat er i ansættelse eller i uopsagt stilling på opgørelsestidspunktet.

Det følger i denne forbindelse af funktionærloven, at der i denne situation vil være krav på en forholdsmæssig andel af den bonus, provision eller lignende, som den ansatte ville have fået udbetalt, hvis den pågældende havde været ansat ved bonusperiodens udløb.

Hvornår skal bonussen udbetales?

Det forhold, at den ansatte fratræder sin stilling, inden optjeningsperioden er udløbet, ændrer ikke på tidspunktet for, hvornår en evt. optjent bonus skal udbetales. Er der optjent en forholdsmæssig andel af årets bonus, kan den ansatte ikke stille krav om at få sin bonus udbetalt på et tidligere tidspunkt, end det er forudsat i selve bonusaftalen. I mange tilfælde kan det dog af praktiske årsager være en overvejelse værd, hvis der kan opnås enighed om beløbets størrelse, at optjent bonus og feriegodtgørelse heraf udbetales ved fratrædelse, så den ansatte lønmæssigt kan afsluttes i forlængelse af fratrædelsen.

Hvad sker der med bonus, hvis den ansatte er fritstillet i opsigelsesperioden?

Er den ansatte fritstillet i en opsigelsesperiode, må man for denne del af bonusoptjeningsperioden foretage et skøn over, hvordan medarbejderens bonusindtjeningsmuligheder antageligt ville have været, hvis medarbejderen havde været på arbejde i perioden.

Hvad gør man, hvis medarbejderen har været syg i en del af bonusoptjeningsperioden?

I denne situation må man tilsvarende forsøge at anlægge et skøn mht., hvordan medarbejderens bonusindtjeningsmuligheder antageligt ville have set ud, hvis medarbejderen havde været på arbejde i perioden.

Få hjælp og sparring hos SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 32 70 17 11 eller mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk for en nærmere uforpligtende drøftelse af dine ønsker og behov i forbindelse med håndtering af en bonusaftale – herunder ved fratrædelse.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Incitamentsaflønning af medarbejdere

Overvejer du at indføre incitamentsaflønning af en eller flere af dine medarbejdere, så læs nærmere nedenfor ...»

Kom godt i gang med bonusaftaler!

En bonusaftale kan være et udmærket alternativ til en lønregulering. Med bonusaftalen kan du samtidig ...»

Incitamentsaflønning

Incitamentsaflønning af medarbejdere kan være egnet til at sikre, at medarbejderne opnår en stærkere ...»

Bonusaftale

En bonusaftale i ansættelsesforhold er en lønaftale om vilkår og parametre for en variabel lønandel, ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Bonus og nettolønsregulering

Direktør kunne ikke gøre krav gældende på bonus og nettolønsregulering i henhold til den mellem parterne »

Vi er medlemmer af