Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Berettiget bortvisning af medarbejder, der nægtede at lade sig teste for COVID-19

Fra november 2020 til 1. november 2021 gjaldt lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19 i situationer, hvor dette var sagligt begrundet, og det fulgte samtidig af loven, at medarbejderes manglende efterkommelse af et sådant pålæg ville kunne udløse ansættelsesretlige sanktioner. Loven var i øvrigt vid udstrækning indholdsmæssigt sammenfaldende med den nye lob herom, som gælder fra den 26. november 2021, og som er omtalt ovenfor.

Men kunne ”ansættelsesretlige sanktioner” i denne sammenhæng udstrækkes til, at man som arbejdsgiver berettiget ville kunne bortvise en medarbejder, som nægtede at lade sig teste?   

Det spørgsmål har Afskedigelsesnævnet taget stilling til i en kendelse af den 25. oktober 2021, hvor Afskedigelsesnævnet frifandt en arbejdsgiver, som havde bortvist en medarbejder, fordi medarbejderen havde nægtet at lade sig teste for COVID-19.

Medarbejderen var ansat som ejendomsfunktionær og fik den 20. januar 2021 - i lighed med sine kollegaer - meddelelse fra arbejdsgiveren om, at alle medarbejdere, der mødte ind på arbejde på ejendomskontorer mv., skulle testes for COVID 19 én gang ugentligt.

Ejendomsfunktionæren meddelte i forlængelse heraf sin arbejdsgiver, at han ikke agtede at lade sig teste, hvilket udløste, at han fik udleveret et skriftligt pålæg om test for COVID-19, hvoraf det fremgik, at testresultatet skulle fremvises 4 dage senere, og at manglende overholdelse heraf kunne ”få ansættelsesretlige konsekvenser for dig i form af opsigelse eller eventuel bortvisning”.

Da medarbejderen ikke efterkom pålægget om at lade sig teste, blev han bortvist med øjeblikkelig virkning.

Årsagen til, at medarbejderen ikke ville lade sig teste, skyldtes hans personlige overbevisning, om at han ikke ”tror på det”.

Ejendomsfunktionæren anerkendte, at pålægget om at lade sig teste var sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen, men ville ikke acceptere en bortvisning på dette grundlag. Han anerkendte dog, at en opsigelse med sædvanligt varsel ville have været i orden.

Uanset, at arbejdsgiveren ikke havde forsøgt at omorganisere arbejdet med henblik på at i videst mulige omfang kun at beskæftige ham med opgaver, der ikke ville indebære, at han fik fysisk kontakt til andre, fandt Afskedigelsesnævnet, idet der var enighed om, at kravet om test var sagligt begrundet, at bortvisningen var berettiget, idet undladelsen af at lade sig teste havde karakter af en lydighedsnægtelse, som måtte betegnes som både klar og utvetydig.

Har du brug for rådgivning og sparring?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i og har mange års solid erfaring på hele det ansættelsesretlige område. Har du brug for vores bistand og rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, ...»

Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»