Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Arbejdsgiver dømt af landsretten til at betale godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven) gælder for alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned og hvis gennemsnitlige arbejdstid overstiger 8 timer.

Hvis man ikke har overholdt sin oplysningsforpligtelse ifølge ansættelsesbevisloven, risikerer man som arbejdsgiver at blive mødt med et krav om godtgørelse for manglende overholdelse af loven.

Godtgørelsen kan som udgangspunkt ikke overstige 13 ugers løn. Foreligger der skærpende omstændigheder kan godtgørelsen dog forhøjes op til 20 ugers løn. Har en mangel være undskyldelig og i øvrigt ikke haft konkret betydning for ansættelsesforholdet, kan godtgørelsen højest udgøre 1.000 kr.

Et af de krav, der følger af ansættelsesbevisloven er, at man som arbejdsgiver blandt andet har pligt til at sørge for, at den aftalte normale daglige eller ugentlige arbejdstid skal fremgå af ansættelseskontrakten med medarbejderen.

Men hvor ”bogstaveligt” skal dette forstås? Temmelig bogstaveligt – det kan vi se ud af en afgørelse fra Østre Landsret, som du kan læse nærmere om nedenfor.

Hvori bestod fejlen?

Sagen drejede sig om nogle påklædere på et teater. I deres ansættelsesbeviser var det anført, at deres arbejdstid udgjorde 45 timer pr. måned eller 135 timer pr. kvartal.

Under deres jobsamtaler var påklæderne dog blevet lovet en månedlig arbejdstid på ca. 60 timer, og de havde rent faktisk også i spilleperioden mindst arbejdet 60 timer pr. måned ifølge de vagtplaner, som de skulle udføre deres arbejde efter.

Påklæderne havde derfor bedt teatret om at ændre deres ansættelseskontrakter således, at kontrakterne modsvarede de faktiske forhold, hvilket blev afvist fra teatrets side.

Landsrettens afgørelse

Da påklæderskerne som minimum havde arbejdet mindst 60 timer om måneden således, som de også var blevet lovet ved ansættelsen, kunne teatret dermed uden problemer have angivet enten den normale ugentlige arbejdstid eller i hvert fald den månedlige arbejdstid, svarende til 60 timer pr. måned.

Landsretten vurderede ikke, at det kunne anses som undskyldeligt, at ansættelsesbeviserne dermed havde været fejlbehæftede. Selvom manglen ved ansættelsesbeviset for den konkrete medarbejder, som sagen handlede om, ikke havde haft konkret betydning for den pågældende, havde den dog skabt en vis usikkerhed om arbejdsforpligtelsens omfang, som teatret ikke havde rettet op på efter at forholdet blev påtalt af påklæderne.

Landsretten dømte på den baggrund teatret til at betale en godtgørelse til påklæderen på 5.000 kr.

Godtgørelser efter ansættelsesbevisloven kan blive en dyr fornøjelse!

Godtgørelse, der tilkendes med hjemmel i ansættelsesbevisloven betragtes skattemæssigt på samme måde som bøder. Det indebærer, at godtgørelsen er skattefri for modtageren, dvs. for medarbejderen. Til gengæld har man som arbejdsgiver ikke noget skattemæssigt fradrag i den forbindelse.

Løber man som arbejdsgiver ind i, at blot en medarbejder har fået medhold i sin sag om godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, risikerer man i øvrigt meget nemt, hvis den samme fejl gør sig gældende i flere – eller måske ligefrem mange – ansættelsesbeviser, at der bliver rejst yderligere krav om godtgørelse.

Sørg for, at dine ansættelseskontrakter er retvisende og overholder alle ansættelsesbevislovens krav

Hos SelskabsAdvokaterne anbefaler vi, at man som arbejdsgiver sørger for regelmæssigt at give ansættelseskontrakterne et ”brush-up” således, at man dels sikrer, at ansættelseskontrakterne afspejler de aktuelle aftaler med de enkelte medarbejdere og dels tager højde for evt. ændret lovgivning.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 32 70 97 94 eller via mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 ...»

Arbejdsgiver dømt af landsretten til at betale godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven) ...»