Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Anbefaling fra Arbejdstilsynet: Lav en handlingsplan mod krænkende handlinger

Me Too debatten kører igen på fuld kraft, og Arbejdstilsynet anbefaler i den sammenhæng, at du som arbejdsgiver sørger for at lave en handlingsplan på din virksomhed mod krænkende handlinger, herunder seksuel chikane og mobning. Handlingsplanen kan fx indarbejdes i din personalehåndbog.

Hvornår er der tale om "krænkende handlinger"?

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer enten groft eller gentagne gang udsætter andre for en adfærd, som af personen opleves som nedværdigende og sårende. Der sondres således mellem, om der er tale om en krænkende handling af grov karakter, eller om der er tale om mindre graverende krænkende handlinger, som har stået på over en vis tid og med en vis hyppighed. Der kan fx være tale om mobning og seksuel chikane, men også andre former for chikane er dækket af begrebet som fx bagtalelse og når en person bliver udelukket fra det sociale og faglige fællesskab, eller bliver udsat for krænkende telefonsamtaler eller skriftlige meddelelser og drillerier.

Det er uden betydning, om handlingerne sker som et udtryk for ubetænksomhed eller med forsæt. Det er den krænkende persons egen oplevelse af de krænkende handlinger, der er det centrale.

Det er vigtigt at slå fast, at udøvelse af almindelig ledelse og ledelsesmæssig eller kollegial feedback ikke i sig selv er krænkende handlinger.

En handlingsplan bør ifølge arbejdstilsynet indeholde retningslinjer om:

-hvordan I forebygger, at der sker krænkende handlinger på virksomheden,

-hvordan I vil håndtere krænkende handlinger på virksomheden, og

-hvordan I vil hjælpe ansatte, der oplever krænkende handlinger.

Arbejdstilsynet anbefaler, at handlingsplanen blandt andet skal indeholde en nærmere beskrivelse af:

-det værdigrundlag, som du forventer, skal efterleves på din virksomhed,

-hvilken adfærd, der ikke accepteres,

-hvordan skal en medarbejder forholde sig, hvis opstår krænkende handlinger,

-hvem kan hjælpe de ansatte, hvis der opstår krænkende handlinger, og hvordan,

-hvordan vil I hjælpe ansatte, der måtte blive syge på grund af krænkende handlinger,

-hvordan vil I sanktionere krænkende handlinger.

Du kan se anbefalingen fra Arbejdstilsynet her. Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane finder du her.

Har du brug for hjælp til at få udarbejdet en handlingsplan, som indeholder en nultolerance mod krænkende handlinger på din virksomhed, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Anbefaling fra Arbejdstilsynet: Lav en handlingsplan mod krænkende handlinger

Me Too debatten kører igen på fuld kraft, og Arbejdstilsynet anbefaler i den sammenhæng, at du som arbejdsgiver ...»

Hjemmearbejdsplads & reglerne for arbejdsmiljø

Det er gennem tiden blevet mere og mere almindeligt, at arbejde hjemmefra.  Men er du som arbejdsgiver ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Ugyldig kundeklausul i ejeraftale. Medejer var omfattet af funktionærloven.

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 20. januar 2020Sag BS-6713/2019-SHRJatesi Invest ApSogCopenhagen-Living ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Vi er medlemmer af