Par med kuglepen og papir

Varsling - Væsentlige ændringer i ansættelseskontrakt

Overvejer du at sætte en medarbejder ned i tid, eller har du behov for kollektivt at varsle ændring af arbejdssted eller lignende? Ved du hvilke regler som gælder, og hvordan du skal gribe processen an? Hvis ikke, så læs denne artikel, og få viden om væsentlige ting.

Væsentlige ændringer

Står du foran at skulle lave en ændring i dine medarbejderes kontrakter, er det vigtigt, at du indledningsvist får klarlagt, om ændringen er væsentlige eller ej.

Væsentlige ændringer skal - medmindre I kan indgå gensidig frivillig aftale - varsles med det opsigelsesvarsel, du har overfor den respektive medarbejder.

Ønsker du f.eks. at flytte virksomhedens adresse fra København til Jylland, vil du skulle foretage en konkret vurdering af, om ændringen overfor hver enkelt medarbejder må anses for væsentlig eller ej.

For medarbejderen som bor i Jylland, kan det efter omstændighederne være, at ændringen ikke er væsentligt. Det betyder, at du overfor den pågældende medarbejder kan varsle ændringen med et rimeligt varsel, som kan være forholdsvis kort.

For medarbejderen som bor i København, vil ændringen som udgangspunkt være væsentlig. Det betyder, at du overfor denne medarbejder vil være forpligtet til at varsle ændringen med det varsel du har, såfremt du ville opsige medarbejderen.

Som udgangspunkt vil ændring af medarbejderens løn i nedadgående retning altid være en væsentlig ændring.

Kollektiv ændring

Hvis ændringen er kollektiv, og rammer alle medarbejdere i virksomheden eller i en specifik afdeling, vil man ofte varsle ændringerne med det varsel, som man har overfor medarbejderen med mest anciennitet. Dette for at overholde varslingsreglerne, og for at implementere de nye vilkår overfor alle medarbejdere samtidig.

Væsentlig ændring - reelt en opsigelse

Når du varsler væsentlige ændringer overfor dine medarbejdere, så opsiger du dem reelt på de eksisterende vilkår samtidig med, at du tilbyder dem ansættelse på de nye vilkår.

Ønsker en eller flere medarbejdere ikke at tiltræde kontrakten med de nye vilkår, betyder det, at de reelt set kan betragte sig selv som opsagt af dig med fratræden efter varsles udløb.

Hvis medarbejderen anser sig selv for opsagt, vil sagligheden af ændringerne komme på prøve. Anses ændringerne ikke for saglig, vil medarbejderen kunne kræve saglighedsgodtgørelse.

Gensidig aftale

Afhængig af ændringernes indhold eller situationen, vil det nogle gange være muligt at lave gensidig aftale med medarbejderen om at ændringerne indføres uden eller med et meget kort varsel. Det gælder også, selvom medarbejderen er omfattet af funktionærloven.

Sådanne aftaler er der blandt andet indgået en del af i forbindelse med corona/Covid-19, fordi den kollektive ændring, fx. om en procentuel nedgang i løn, har været alternativ til, at en række medarbejdere ville være blevet opsagt.

Som virksomhed vil det - hvis der indgås kollektive gensidige aftaler - altid være en god idé, hvis medarbejderne er repræsenteret af deres fagforening eller advokatfirma, så du er sikker på, at aftalen indgås på frivilligt basis, og du ikke efterfølgende risikerer en konflikt.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder varsling og håndtering af væsentlige ændringer. Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk, hvis du har brug for rådgivning.

Salæret for vores bistand afregnes i henhold til medgået tid med en fast timepris på DKK 2.400 + moms.

 

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Få hjælp til

Varsling - Væsentlige ændringer i ansættelseskontrakt

Overvejer du at sætte en medarbejder ned i tid, eller har du behov for kollektivt at varsle ændring af ...»

Løn i ansættelseskontrakt

Det skal altid fremgå af en ansættelseskontrakt, hvad den aftalte/gældende løn er ved ansættelsesforholdets ...»

Barselsloven

Barselsloven (lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel) har til formål at fastlægge de perioder, hvor ...»

Erhvervsuddannelsesloven

Erhvervsuddannelsesloven fastlægger vilkårene for elever og lærlinge, der gennemgår en erhvervsuddannelse. En ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR 2019.0559 ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af