Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Varsling - Væsentlige ændringer i ansættelseskontrakt

Overvejer du at sætte en medarbejder ned i tid, eller har du f.eks. behov for kollektivt at varsle ændring af arbejdssted eller lignende, er det vigtigt, at kender de regler, der skal iagttages i den forbindelse.

Væsentlige ændringer

Står du foran at skulle lave en ændring i dine medarbejderes kontrakter, er det vigtigt, at du indledningsvist får klarlagt, om ændringen er væsentlige eller ej, hvilket altid vil bero på en konkret vurdering.

Væsentlige ændringer skal medmindre, det er muligt at indgå en gensidig frivillig aftale herom, varsles med det opsigelsesvarsel, du har overfor medarbejderen.

Ønsker du f.eks. at flytte virksomhedens adresse fra København til Jylland, vil du skulle foretage en konkret vurdering af, om ændringen overfor hver enkelt medarbejder må anses for væsentlig eller ej.

For medarbejderen som i forvejen bor i Jylland, kan det efter omstændighederne være, at ændringen ikke er væsentligt og derfor ikke skal varsles. 

For medarbejderen som bor i København, vil ændringen som udgangspunkt derimod være væsentlig. Det betyder, at du overfor denne medarbejder vil være forpligtet til at varsle ændringen med det samme varsel, som du skulle iagttage, hvis medarbejderen skulle opsiges.

Enhver lønmæssig forringelse af medarbejderen ansættelsesvilkår vil normalt blive betragtet som væsentlig.

Kollektiv ændring

Hvis ændringen er kollektiv, og rammer alle medarbejdere i virksomheden eller i en specifik afdeling, vil man ofte varsle ændringerne med det varsel, som man har overfor medarbejderen med mest anciennitet. Dette for at overholde varslingsreglerne, og for at implementere de nye vilkår overfor alle medarbejdere samtidig.

Vær altid opmærksom på, at hvis varslingen vil ramme mange medarbejdere, er det vigtigt at få undersøgt, om lov om varsling af større afskedigelser skal iagttages.

Væsentlig ændring - reelt en opsigelse

Når du varsler væsentlige ændringer overfor dine medarbejdere, så opsiger du dem reelt på de eksisterende vilkår samtidig med, at du tilbyder dem ansættelse på de nye vilkår.

Ønsker en eller flere medarbejdere ikke at tiltræde kontrakten med de nye vilkår, betyder det, at de kan betragte sig som opsagt fra virksomhedens side og fratræde efter varsles udløb.

Hvis medarbejderen anser sig selv for opsagt, vil sagligheden af ændringen eller ændringerne kunne komme på prøve. Er begrundelsen for at gennemføre en væsentlig ændring i medarbejderens ansættelsesvilkår ikke saglig, kan du risikere, at medarbejderen berettiget vil kunne rejse krav om en godtgørelse for usaglig opsigelse. 

Funktionæransatte medarbejdere, som betragter sig som opsagte i forbindelse med en varsling af ændrede ansættelsesvilkår, vil desuden ved fratrædelsen have krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a, svarende til henholdsvis en eller 3 måneders løn, hvis de på fratrædelsestidspunktet har mindst 12 eller 17 års anciennitet. 

Gensidig aftale

Afhængig af ændringernes indhold eller situationen, vil det nogle gange være muligt at lave gensidig aftale med medarbejderen om at ændringerne indføres uden eller med et meget kort varsel. Det gælder også, selvom medarbejderen er omfattet af funktionærloven.

Sådanne aftaler blev der blandt andet indgået en del af i forbindelse med corona/Covid-19, fordi den kollektive ændring, fx. om en procentuel nedgang i løn, var et alternativ til, at en række medarbejdere ville være blevet opsagt.

Som virksomhed vil det - hvis der indgås kollektive gensidige aftaler - altid være en god idé, hvis medarbejderne er repræsenteret af deres fagforening eller advokatfirma, så du er sikker på, at aftalen indgås på frivilligt basis, og du ikke efterfølgende risikerer en konflikt.

Ansættelsesbevisloven

Accepterer medarbejderen nye ansættelsesvilkår, følger det af ansættelsesbevisloven, at du skal udarbejde en ny ansættelseskontrakt eller et tillæg til medarbejderens eksisterende ansættelseskontrakt herom senest samtidig med, at ændringerne træder i kraft. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder varsling og håndtering af væsentlige ændringer. Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk, hvis du har brug for rådgivning.

Salæret for vores bistand afregnes i henhold til medgået tid med en fast timepris på DKK 2.400 + moms.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Få hjælp til
Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 ...»

Varsling - Væsentlige ændringer i ansættelseskontrakt

Overvejer du at sætte en medarbejder ned i tid, eller har du f.eks. behov for kollektivt at varsle ændring ...»