Indgåelse af erhvervslejekontrakt

Indgåelse af erhvervslejekontrakt

Læs mere her
Typer af erhvervslejemål

Typer af erhvervslejemål

Læs mere her
Hvad er et erhvervslejemål?

Hvad er et erhvervslejemål?

Læs mere her
Hvad skal man aftale at erhvervslejemålet må anvendes til?

Hvad skal man aftale at erhvervslejemålet må anvendes til?

Læs mere her
Lejers konkurs - Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Lejers konkurs - Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Læs mere her
Forrige
Næste

Udlejers ret til forandringer i erhvervslejemål

Generelt

Udlejerens har i henhold til erhvervslejeloven ret til adgang til det lejede erhvervslejemål og tillige en ret til at foretage ændringer i det lejede, såfremt dette er påkrævet og nødvendigt, og når forholdene i øvrigt kræver det. Dette er naturligvis af hensyn til, at udlejer har en klar interesse i, at ejendommen ikke vanrøgtes, og at der kan foretages de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, således at ejendommen ikke taber værdi og/eller lider skade.

Omfanget af udlejers ret til at foretage forandringer

Udlejeren har som udgangspunkt ret til at foretage ændringer i erhvervslejemålet og ændringer af ejendommen som helhed. Dette gælder faktisk, selv om ændringerne påvirker lejers anvendelsesmuligheder af erhvervslejemålet, men dog kun såfremt ændringerne ikke væsentligt og varigt ændrer identiteten af erhvervslejemålet. Hvis de af udlejer foretagne ændringer medfører en væsentlig værdiforringelse af erhvervslejemålet for lejer, kan lejer dog kræve, at lejen skal nedsættes.

Proceduren for udlejers forandringer

Udlejer kan altid uden varsel foretage ændringer og indgreb i erhvervslejemålet, såfremt der er tale om uopsættelige reparationer.

Andre arbejder og forandringer kan udlejer fortage med et varsel på 8 uger (hvor der dog skal ses bort fra juli måned, da dette betragtes som en sommerferieperiode). Udlejer skal fremsende eller overlevere varslet skriftligt til lejer.

Ved forandringer i erhvervslejemålet skal også forstås arbejder uden for erhvervslejemålet, hvis disse medfører hindringer eller væsentlig ulempe for lejers adgang til eller brug af erhvervslejemålet. Her kan f.eks. tænkes på udskiftning af en ejendoms tag eller vinduer, hvor det er nødvendigt med opsætning af stillads. Dette kan lejer derfor som udgangspunkt heller ikke modsætte sig. Dog skal ethvert arbejde, der iværksættes af udlejer, udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til lejer og lejers brug af erhvervslejemålet.

Reglerne om varsling kan ikke fraviges til skade for lejer. Man kan dog godt aftale, at udlejer ikke skal have ret til at foretage arbejder, eller at varslingsperioden skal være længere.

Særlige regler for varmeanlæg

I forhold til erhvervslejemålets og/eller den overordnede ejendoms varmeanlæg gælder der særlige regler i erhvervslejeloven, idet udlejer her har ret til med 6 ugers varsel at råde over de kælder- og loftsrum, der er nødvendige til anlæggets drift.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejeret, herunder forhold vedrørende udlejers ret til forandringer af erhvervslejemålet. Vi bistår løbende virksomheder med forhandling og tvister vedrørende forandringer af et erhvervslejemål.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget begrænsede. Det er derfor ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte erhvervslejemålet og stille ...»

Ophævelse

Ophævelse medfører, at en erhvervslejekontrakten tilintetgøres og at erhvervslejeren straks skal fraflytte ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af