advokat_TW_KA_ved_træ_ude_470_250
advokat_TW_3_inde_470_250
advokat_KA_2_inde_470_250

S.m.b.a (Selskab med begrænset ansvar) Ingen kapitalkrav

S.m.b.a. (selskab med begrænset ansvar) - Ingen kapitalkrav - Iværksættervenlig.

Hvis du synes, at der er for mange bindinger ved et aktie- og anpartsselskab, bør du overveje alternativet "selskab med begrænset ansvar" også kaldet "s.m.b.a.". Med få regler på området, er der så mange forenklinger, lettelser af administrative byrder og muligheder ved denne selskabsform, at det er svært ikke at tænke: hvorfor ikke?

Der er ingen håndfaste eller stive regler for et s.m.b.a. i forhold til et aktie- og anpartsselskab, og mulighederne for at aftale, konstruere og skræddersy selskabets vedtægter så de passer til ens egne behov, er langt større ved et s.m.b.a. end ved aktie- og anpartsselskaber. Det vil sige, de fleste forhold kan aftales og nedskrives til den mindste detalje, så der ikke senere opstår tvivl om, hvad der skal gælde og er aftalt. På denne måde sikres også, at der ikke efterfølgende skal føres lange retssager ved eventuel uenighed.

For at få registreret et s.m.b.a. hos Erhvervsstyrelsen er det væsentligt, at selskabet ikke minder om et "skjult" ApS eller A/S. Minder et s.m.b.a.'s vedtægter om vedtægterne for et ApS eller A/S, vil registreringen blive nægtet hos Erhvervsstyrelsen.

Hvorfor vælge et s.m.b.a.

Der kan være mange grunde til at drive virksomhed i et selvstændigt selskab, men den typiske grund til at opstarte et ApS eller A/S samt omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et aktie- og anpartsselskab er, at deltagernes økonomiske risiko begrænses til værdien af deres selskabsandel, også kaldet "begrænset hæftelse". Hvis selskabet kommer ud i økonomiske problemer, og det skulle gå så galt, at selskabet erklæres konkurs, vil kreditorerne ikke kunne gå imod den enkelte ejer, men alene selskabsandelen. På denne måde vil ejeren ikke skulle gå fra hus og hjem, og dermed er resten af familien sikret. Hvis s.m.b.a.'et er lavet korrekt, gælder ansvarsbegrænsningen tillige for et s.m.b.a.

Omdannelse eller opstart af et aktie- og anpartsselskab kræver en startkapital på kr. 500.000 eller kr. 80.000, som kan være svær at fremskaffe, og kapitalen skal være der hele tiden. Dette kapitalkrav er ikke nødvendigt for at opstarte et s.m.b.a. Derfor er det nemt, og du kan starte et s.m.b.a. fra dag ét og dermed begrænse din økonomiske risiko, bare ved at drive virksomheden som et s.m.b.a.

De eneste og få regler om s.m.b.a. findes i § 3 i lov om erhvervsdrivende virksomheder og indeholder krav om navn, tegningsret (hvem har legitimation til at forpligte selskabet), registrering af selskabet og eventuel likvidation, ligesom krav om at selskabet skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Det helt centrale ved et s.m.b.a. er at der minimum skal være 2 aktive ejere og at ejerforholdet er flydende således der på objektivt grundlag kan ske (og ifølge Erhvervsstyrelsens seneste meldinger også sker) en løbende ind- og udtræden af ejere i ejergruppen - samt endelig at udbyttet i et s.m.b.a. ikke må reguleres udfra ejerandelen.

Fordele ved et s.m.b.a.

De samlede fordele ved et s.m.b.a. er følgende:

Netop disse fordele og grunde er med til, at du skal overveje at starte et s.m.b.a., men det er dog vigtigt at slå fast, at vedtægter i et s.m.b.a. væsentligt skal adskille sig fra vedtægterne i et ApS - så et s.m.b.a. er mest egnet i de situationer, hvor man f.eks. har behov for en mere utraditionel selskabsløsning med f.eks. variabel kapital og/eller et krav om, at alle ansatte er ejere af virksomheden.

Hos SelskabsAdvokaterne bistår vi gerne med rådgivning om selskabsformen er en vej for dig/jer, idet det dog er vores erfaring etableringen skal bæres udfra ønsket om den flydende ejerstruktur og mulighed for "alternative udbytte struktur" som et s.m.b.a. giver - og ikke udfra ønsket om at etablere et selskab med begrænset ansvar fordi "man ikke har penge nok til et ApS".

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Coronavirus – udskydelse af skat, AM-bidrag og moms

For at afbøde virkningerne af Corona-nedlukningen af det danske samfund har Folketinget vedtaget en midlertidig ...»

Coronavirus - midlertidig lønkompensation

Den 24. marts 2020 vedtog Folketinget endnu en ny hjælpepakke, der skal få danske virksomheder godt igennem ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af