Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Finansiering via Vækstfonden

Finansiering via Vækstfonden

Læs mere
Forrige
Næste

Partnerselskab P/S - Kommanditaktieselskab

Af Selskabsadvokaterne
Et partnerselskab (også kaldet et kommanditaktieselskab) er i selskabsloven defineret som et kommanditselskab, jf. § 2, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier.
Selskabslovens regler om aktieselskaber finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på partnerselskaber.
Partnerselskaber er pligtige og eneberettigede til i deres navn at benytte betegnelsen kommanditaktieselskab, partnerselskab eller forkortelsen P/S. 
Et partnerselskabs stiftelsesdokument skal foruden de for aktieselskaber påbudte oplysninger indeholde oplysning om: 
  1. Den eller de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, bopæl og eventuelt cvr-nummer.
  2. Hvorvidt den eller de fuldt ansvarlige deltagere er pligtige at gøre indskud og i bekræftende fald størrelsen af hvert enkelt indskud. Er indskuddet ikke fuldt indbetalt, skal de for indbetalingen gældende regler oplyses. Består indskuddet i andet end kontanter, skal der redegøres for vurderingsgrundlaget.
  3. Vedtægternes regler om den eller de fuldt ansvarlige deltageres indflydelse i selskabets anliggender, andel i overskud og tab.
Et partnerselskabs vedtægter skal desuden indeholde nærmere regler om retsforholdet mellem aktionærerne og de fuldt ansvarlige deltagere.
Der kan være skattemæssige fordele ved at drive virksomhed gennem et partnerselskab, idet et partnerselskab ikke er et selvstændigt skattesubjekt. Partnerselskabet er således skattemæssigt transparente, hvilket betyder at beskatningen ikke sker i partnerselskabet, men hos kommanditaktionærerne.
Mange revisionsvirksomheder, advokatvirksomheder eller andre partnerbaserede virksomheder vælger at drive virksomhed gennem et partnerselskab, hvor partnerne hver især bliver kommanditaktionærer - eventuelt via et holdingselskab.
Selskabsadvokaterne er specialister i stiftelse af partnerselskaber, og du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»