Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Partnerselskab P/S - Kommanditaktieselskab

Et partnerselskab (også kaldet et kommanditaktieselskab) er i selskabsloven defineret som et kommanditselskab, jf. § 2, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier.
Selskabslovens regler om aktieselskaber finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på partnerselskaber.
Partnerselskaber er pligtige og eneberettigede til i deres navn at benytte betegnelsen kommanditaktieselskab, partnerselskab eller forkortelsen P/S. 
Et partnerselskabs stiftelsesdokument skal foruden de for aktieselskaber påbudte oplysninger indeholde oplysning om: 
  1. Den eller de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, bopæl og eventuelt cvr-nummer.
  2. Hvorvidt den eller de fuldt ansvarlige deltagere er pligtige at gøre indskud og i bekræftende fald størrelsen af hvert enkelt indskud. Er indskuddet ikke fuldt indbetalt, skal de for indbetalingen gældende regler oplyses. Består indskuddet i andet end kontanter, skal der redegøres for vurderingsgrundlaget.
  3. Vedtægternes regler om den eller de fuldt ansvarlige deltageres indflydelse i selskabets anliggender, andel i overskud og tab.
Et partnerselskabs vedtægter skal desuden indeholde nærmere regler om retsforholdet mellem aktionærerne og de fuldt ansvarlige deltagere.
Der kan være skattemæssige fordele ved at drive virksomhed gennem et partnerselskab, idet et partnerselskab ikke er et selvstændigt skattesubjekt. Partnerselskabet er således skattemæssigt transparente, hvilket betyder at beskatningen ikke sker i partnerselskabet, men hos kommanditaktionærerne.
Mange revisionsvirksomheder, advokatvirksomheder eller andre partnerbaserede virksomheder vælger at drive virksomhed gennem et partnerselskab, hvor partnerne hver især bliver kommanditaktionærer - eventuelt via et holdingselskab.
Selskabsadvokaterne er specialister i stiftelse af partnerselskaber, og du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder.

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af