Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Læs mere
Hvem er Selskabsadvokaterne?

Hvem er Selskabsadvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Påkrav - når lejer ikke betaler husleje til tiden

Af Selskabsadvokaterne

Udlejere oplever desværre jævnligt at deres erhvervslejere ikke betaler huslejen til tiden. For at få inddrevet det skyldige beløb kan udlejer sende en påkravsskrivelse til lejer.

Påkravsskrivelsen er en officiel meddelelse til lejeren om, at lejen skal betales inden for en angiven frist. Hvis lejer ikke betaler inden for fristen, risikerer lejer, at erhvervslejemålet bliver ophævet.

Lejer skal ifølge erhvervslejeloven have en frist på mindst 3 dage til at betale det skyldige beløb til udlejer inden udlejer kan gå videre med en ophævelse af erhvervslejemålet.

Hvad skal der stå i påkravet?

I erhvervslejeloven er der nogle krav til påkravets udformning. Det er vigtigt, at disse krav overholdes, da udlejer ellers kan risikere at påkravet ikke er gyldigt. Hvis påkravet er ugyldigt, vil udlejer ikke kunne bruge dette som grundlag for en ophævelse af erhvervslejemålet.

Påkravet bør derfor som minimum indeholde følgende:

- En overskrift der angiver hvilket erhvervslejemål der er tale om

- Oplysning om, at der er tale om et påkrav

- Lejers navn og adresse

- Dato

- En overskuelig opgørelse af det skyldige beløb

- Bankoplysninger hvortil det skyldige beløb kan overføres

- En frist for hvornår indbetaling senest skal ske (mindst 3 dage)

- Oplysning om, at erhvervslejemålet kan ophæves hvis det skyldige beløb ikke betales inden fristens udløb

Hvis udlejer ikke sørger for at få alle de nødvendige informationer med i påkravet, vil udlejer være nødsaget til at sende et nyt påkrav til lejer for senere at kunne ophæve erhvervslejemålet.

Hvilke beløb kan udlejer tage med i påkravet?

Udlejer kan tage leje eller anden pengepligtig ydelse med i opgørelsen i sit påkrav. Pengepligtig ydelse er forfaldne krav der udspringer af erhvervslejeloven eller erhvervslejekontrakten. Det kan f.eks. være udgifter til vand og varme.

Hvis udlejer er i tvivl om hvorvidt en ydelse er pengepligtig ydelse, bør udlader undlade at tage beløbet med i påkravet, da udlejer ifølge erhvervslejelovens § 69 stk. 1, nr. 1 alene kan ophæve på baggrund af manglende betaling af leje eller pengepligtig ydelse.  

Udlejeren kan medtage et påkravsgebyr i påkravet. Påkravsgebyret er i 2021 kr. 157,00 med tillæg af 2% af det skyldige beløb ud over kr. 1.000,00.

Hvornår skal påkravet sendes?

Påkravet må først sendes efter den sidste rettidige betalingsdag. Hvis udlejer sender påkravet før, kan påkravet ikke danne grundlag for en senere ophævelse af erhvervslejemålet.

Hvis lejen forfalder til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.

Husk at tydeliggøre at lejemålet kan ophæves hvis betaling ikke sker inden fristen

Det skal udtrykkeligt fremgå af påkravet, at udlejer kan ophæve erhvervslejemålet, hvis lejer ikke betaler det skyldige beløb inden fristens udløb. Fristen for indbetaling skal mindst være på 3 dage.

Hvordan skal påkravet afsendes?

Det er udlejer der bærer risikoen for at påkravet kommer frem til lejer, og det er derfor vigtigt, at udlejer kan dokumentere, at påkravet er blevet leveret til lejer. For at sikre sig dette, kan udlejer sende brevet som anbefalet quickbrev og med afleveringsattest. Derudover er det ligeledes en god idé at sende brevet som en e-mail med en kvittering.

Vores bistand

Hos Selskabsadvokaterne er vi specialister i erhvervslejeret og har mange års erfaring med at rådgive udlejere når lejere misligholder deres forpligtelser. Har du brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Af Selskabsadvokaterne Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

Af Selskabsadvokaterne En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte ...»