Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Orlovsaftale

En medarbejder kommer og spørger om orlov i et år for at studere i udlandet, og du vil gerne imødekomme medarbejderens ønske. Men, hvad skal du egentlig gøre, og hvad skal en aftale indeholde? 

Læs mere her - og bliv klogere. 

Indledning

Hvis I laver en aftale om, at medarbejderen holder orlov, betyder det reelt set, at I sætter ansættelsen lidt i "standby". Ansættelsesforholdet fortsætter, men ofte vil I under orlovsperioden aftale, at medarbejderen ikke har nogen arbejdsforpligtelse. 

I de fleste tilfælde vil orloven være ulønnet, hvorfor medarbejderen heller ikke vil modtage løn under sin orlov. 

Skulle medarbejderen få orlov til gennemførsel af en uddannelse, kan det være, at I beslutter jer for, at medarbejderen - selvom denne ikke har nogen arbejdspligt i selskabet - vil få lønnet orlov til uddannelsens gennemførsel, eller at I stadigvæk vil foretage indbetaling til medarbejderens pensionsordning under orloven. 

En orlovsperiode kan derfor være lønnet såvel som ulønnet. 

Indholdet i orlovsaftalen

Det er naturligvis meget individuelt, hvad der bør fremgå af orlovsaftalen, men ofte vil det være en god idé, at aftalen indeholder følgende: 

1) En beskrivelse af baggrunden for eller formålet med orloven 

2) Angivelse af, hvornår orloven starter og slutter 

3) Om orlovsperioden kan forlænges, og eventuelle vilkår herfor

4) Om orloven er lønnet eller ulønnet

5) Om medarbejderen vender tilbage til samme stilling efter orloven

6) Om medarbejderen kan komme tilbage fra orloven "før tid", og hvilken stilling medarbejderen så må forvente at komme tilbage til

7) Om medarbejderen optjener ansættelsesmæssig anciennitet under orloven 

8) Hvad med allerede optjent ferie? Afholdes denne i orlovsperioden eller overføres den til næste ferieår?

9) Hvad sker der, hvis I opsiger medarbejderen under orloven. Kan medarbejderen kræve genindtrædelse i sin stilling før tid? 

10) Er orloven betinget af visse forhold? 

Udover ovenstående, kan der naturligvis være en række andre forhold, som er væsentlige at forholde sig til. 

Afstem forventninger

Inden I laver orlovsaftalen, er det en rigtig god idé, at I taler med medarbejderen og får afstemt, hvilke forventninger I hver har til orlovsperioden. Har I f.eks. en forventning om, at I kan komme i kontakt med medarbejderen under orloven, og er dette rent faktisk muligt? 

Hvis orlovsperioden er lang, kan det også være en fordel, at I eventuelt aftaler at tale sammen undervejs eller medarbejderen "kigger forbi", så I kan holde kontakten, og derved gøre medarbejderens tilbagekomst nemmere. 

Husk det praktiske

Derudover bør I - afhængig af orlovsperiodens længde - forholde jer til, hvad der skal ske med medarbejderens mail, mobiltelefon m.v. under orloven. Skal der sættes autosvar på mailen, skal mail videresendes eller hvad er mest fornuftigt? 

Tilsvarende overvejelser bør I gøre jer i forhold til medarbejderens eventuelle arbejdstelefon. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret og er vant til at bistå vores klienter med udarbejdelse af orlovsaftaler. Har du spørgsmål til indgåelse af en orlovsaftale eller er der opstået tvister omkring indholdet i en eksisterende aftale, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Salæret for vores bistand i en sag vil blive afregnet i henhold til medgået tid med en timetakst på DKK 2.400 + moms. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»