Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Opstart af virksomhed

Beslutningen om valg af virksomhedsform kan være kompliceret og sammensat ved opstart af virksomhed. Det er væsentligt at forholde sig til ens ønsker og behov samt omkostningerne ved de enkelte valgmuligheder.

Der er flere valgmuligheder ved opstart af virksomhed. Den mest enkle måde at opstarte en virksomhed, er at starte som enkeltmandsvirksomhed, men der kan også vælges mellem aktie- eller anpartsselskab. En personligt ejet virksomhed behøver blot et CVR-nummer for at være i gang. CVR-nummeret fås ved at udfylde registreringsblanketten hos Erhvervsstyrelsen og indsende den til Erhvervsstyrelsen, eller registrere denne online. CVR-nummeret skal blandt andet stå på dine fakturaer.

Den mest karakteristiske egenskab ved et aktie- eller anpartsselskab er, at det er selskabet - og ikke dets ejere - der som en selvstændig juridisk person kan blive forpligtet overfor omverdenen. Et selskab hæfter således begrænset, nemlig med den formue, der er oparbejdet i selskabet, altså aktie- eller anpartskapital med tillæg af frie reserver, også kaldet egenkapital. Et selskab, og særligt et A/S, kan bidrage til et mere seriøst image overfor omverdenen. Blandt andet fordi et selskabs regnskaber er offentligt tilgængelige og skal revideres af en autoriseret eller registreret revisor.

Når virksomheden først kører, og forhåbentlig har fået vokseværk, skal man til at overveje, om et personligt ejerskab er den bedste virksomhedsform.

Et selskab er som regel at anbefale, når virksomheden når et vist omfang, fx når den bliver større, end stifteren kan overkomme alene, eller hvis risikoen bliver for stor. Skal ejerkredsen udvides, vil et Anpartsselskab (ApS) oftest være et bedre valg end et Interessentskab (I/S).

Ejer man en eksisterende virksomhed personligt, er der mulighed for en såkaldt skattefri virksomhedsomdannelse. Dette giver en række fordele, blandt andet i form af en skatteudskydelse.

Øvrige selskabsformer kan være interessentskab, kommanditselskab eller partnerselskab.

Har du behov for nærmere rådgivning om opstart af virksomhed og eller brug for hjælp til opstart af virksomhed, kan du kontakte en advokat på 45 23 00 10.

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Holdingselskab - fordele og ulemper

Et holdingselskab er et selskab – typisk et anpartsselskab - der ejer anparter eller aktier i et eller ...»

Apportindskud

Et apportindskud er et indskud i et kapitalselskab i andre værdier end kontanter. Man kan fx forestille ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav ...»

Udlejers krav vedrørende skjult mangel ikke fremsat uden ugrundet ophold

Sag BS-5817/2021-HJR (2. afdeling) K/S Hjortholm Bolig (advokat Sverri Dahl) mod L1 og L2 (advokat Stig ...»

Vi er medlemmer af