Højesteretsdom om gravid medarbejder

Højesteretsdom om gravid medarbejder

Opsigelse pga. arbejdsmangel
Forrige
Næste

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige en gravid eller en medarbejder på barsel. Dette er ikke sandt – du kan opsige en gravid eller en medarbejder på barsel på samme vis som øvrige medarbejdere. Men du skal være opmærksom på de risici, dette er forbundet med. 

Før opsigelse af en gravid eller en medarbejder på barsel

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at opsige en medarbejder, der er gravid eller på barsel, er det vigtigt, at du håndterer processen rigtigt. Ifølge ligebehandlingslovens § 16, stk. 4, indebærer selve afskedigelsen nemlig en formodning om, at afskedigelsen er begrundet i graviditeten/barslen. Du er således ”bagud på point” fra start, og det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at det ikke er graviditeten eller barslen, som er årsag til, at du ønsker den pågældende medarbejder afskediget.

Inden du tyr til afskedigelse, bør du derfor stille dig selv nogle kontrolspørgsmål, såsom:

- Hvorfor skal vedkommende afskediges?
- Hvad er den reelle begrundelse for afskedigelsen?
- Hvorfor ønsker du at afskedige den pågældende medarbejder og ikke en anden?

Ved at stille dig selv disse kontrolspørgsmål kan du sikre dig, at du har en ordentlig begrundelse, inden du afskediger medarbejderen.

Vær forberedt

Hvis du vælger at afskedige den gravide eller medarbejderen på barsel, er det meget sandsynligt, at medarbejderens fagforening vil kontakte dig for at vurdere, om afskedigelsen er eller kan være begrundet i graviditeten/barslen. Men husk på, at det at opsige en gravid eller en medarbejder på barsel ikke er i strid med ligebehandlingsloven – det er alene i strid med loven, hvis du ikke kan godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Du bør derfor altid være klar til at dokumentere samt redegøre for, hvorfor det er den gravide eller medarbejderen på barsel, du har valgt at afskedige i stedet for kollegaen.

Dokumentation kan bestå i flere forskellige ting, f.eks. en rating af alle relevante medarbejdere i forhold til forskellige kriterier, eller det forhold at medarbejderen bedst kan undværes m.v. Viser det sig ved en rating af alle relevante medarbejdere, at den gravide eller medarbejderen på barsel ligger i bunden, kan dette give en formodning om, at afskedigelsen ikke er begrundet i de nævnte forhold.

Viser det sig derimod, at medarbejderen ligger i toppen, men alligevel er den, der ryger i en afskedigelsesrunde grundet virksomhedens økonomiske forhold, vil dette tyde på, at graviditeten/barslen kan være årsag til afskedigelsen.

Fejltrin kan koste dig dyrt

Hvis du ikke kan godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i graviditeten/barslen, vil opsigelsen være i strid med ligebehandlingsloven, og du kan du risikere at skulle betale medarbejderen en godtgørelse på op til 12 måneders løn.

Alternativt kan medarbejderen gøre gældende, at afskedigelsen skal underkendes. I praksis er det dog sjældent, at medarbejderen benytter denne mulighed.

Søg juridisk vejledning

Da det kan koste dig dyrt – og få store konsekvenser for din virksomhed – at afskedige en gravid eller en medarbejder på barsel, bør du altid søge juridisk vejledning inden du foretager afskedigelsen.

Ved at søge juridisk vejledning kan du blandt andet få begrundelsen for opsigelsen ”trykprøvet” hos en advokat eller anden rådgiver, som helt objektivt kan vurdere, om begrundelsen er holdbar. Du kan endvidere få råd og vejledning om gennemførelse af processen m.v.

Konklusion

Det er ikke ulovligt at opsige en gravid eller en medarbejder på barsel, hvis du som arbejdsgiver kan godtgøre, at de nævnte forhold ikke er årsagen til afskedigelsen.

Du bør derfor sikre dig dokumentation for, at afskedigelsen ikke er begrundet i de nævnte forhold, og det er altid en god idé at få begrundelsen trykprøvet hos en advokat med speciale i ansættelsesret.

Hos SelskabsAdvokaterne ApS er vi specialister i ansættelsesret, og du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 er eller advokat@selskabsadvokaterne.dk for en kort, uforpligtende drøftelse af dine spørgsmål i relation til afskedigelse af en gravid eller en medarbejder på barsel. 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Det kostede kr. 225.000 at opsige en medarbejder, efter at han havde fremsat ønske om at holde fædreorlov

Ligebehandlingsnævnet har takseret en opsigelse af en mand kort tid efter, at han havde meddelt sin arbejdsgiver, ...»

Opsigelse af gravid medarbejder

Det er en stor beslutning at opsige en gravid medarbejder. Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver ...»

Universalforfølgning

Universalforfølgning Ved universalforfølgning sker der en samlet kreditorforfølgning over for en person ...»

Dekretdag

Dekretdag Ved dekretdagen forstås den dag, hvor skifteretten afsagde konkursdekret over et selskab eller ...»

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar for underentreprenør

Højesterets dom afsagt 4. september 2019 i sag BS-40168/2018-HJR (2. afdeling) Dansk Energi som mandatar ...»

Virksomhed uberettiget til at afvise krav om Butiksoverenskomsts ikrafttræden

UdskriftafArbejdsrettens dom af 9. november 2020I sag nr.: 2020-442Fagbevægelsens Hovedorganisationfor ...»

Vi er medlemmer af