Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Ophør af sygedagpengerefusion

Når du har en sygemeldt medarbejder, som du betaler fuld løn til under sygdom, vil du som udgangspunkt efter 30 dage have krav på at få sygedagpengerefusion fra medarbejderens Kommune. 

Efter 2-3 måneder med sygedagpengerefusion, modtager mange arbejdsgivere et brev fra Kommunen, som varsler, at din ret til at modtage sygedagpenge ophører. 

Begrundelsen herfor kan være mange, men vil ofte skyldes, at medarbejderens læge overfor Kommunen har meddelt, at medarbejderen er rask overfor det generelle arbejdsmarked, og sygemeldingen kun angår medarbejderens specifikke arbejde hos dig. 

Derudover kan den manglende refusion skyldes, at medarbejderen ikke har medvirket i Kommunens opfølgning på sygefraværet, og medarbejderen derfor har mistet retten til sygedagpenge. 

Dine handlinger - Rask overfor det generelle arbejdsmarked

Hos SelskabsAdvokaterne har vi ofte bistået klienter med at skrive til Kommunen og bestride, at en medarbejder kan være rask overfor det generelle arbejdsmarked, og kun sygemeldt overfor vores klient. Dette er særligt tilfældet, når du som arbejdsgiver kan dokumentere, at der ikke tidligere har været noget omkring dårligt arbejdsmiljø, som årsag til sygemeldingen og/eller du som arbejdsgiver kan bevise, at du ved anmodning af friattester/mulighedserklæringer m.v. under sygemeldingen ikke har fået noget at vide, som kunne indikere, at medarbejderens sygemelding er specifik og ikke generel. 

Når vi på vegne af arbejdsgiver har gjort indsigelser til Kommunens varsling om ophør af sygedagpengerefusion, har vi oplevet stor succes - og dermed sikret arbejdsgiver en bedre økonomi under medarbejderens sygefravær. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du i en konkret sag kan gøre noget, er du meget velkommen til at kontakte os for en indledende uforpligtende drøftelse af sagen på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Dine handlinger - medarbejderen ikke medvirket ved Kommunens opfølgning

Hvis Kommunen varsler, at du som arbejdsgiver mister retten til sygedagpengerefusion, fordi medarbejderen ikke medvirker til opfølgningssamtaler med Kommunen m.v., er dine handlemuligheder anderledes. 

Du bør indledningsvist undersøge, om du i medarbejderens ansættelseskontrakt eller i personalehåndbogen har nedfældet på skrift, at medarbejderen har en pligt til at medvirke i opfølgningen ved Kommunen, og at manglende medvirken berettiger dig til modregning i medarbejderens tilgodehavende løn. 

Hvis dette ikke står i kontrakten eller personalehåndbogen, bør du overveje, om dette skal indgå i fremtiden, da nuværende retspraksis viser, at du som arbejdgiver umiddelbart ikke kan foretage modregning i medarbejderens løn, medmindre dette følger af aftale, udtrykkelig hjemmel i lov eller af en overenskomst. Det bemærkes, at den seneste afgørelse på området er fra november 2018, hvor to dommere mente, at arbejdsgiver ikke kunne foretage modregning og én fandt, at det var muligt. Denne sag er anket til Højesteret, hvorfor praksis kan ændres i fremtiden afhængig af resultatet i Højesteret. 

Derudover bør du overveje, om du kan - og om du vil - pålægge medarbejderen ansættelsesretlige konsekvenser som følge af den manglende medvirken, herunder om medarbejderen skal gives en advarsel for den manglende medvirken med varsling om bortvisning, eller om du vil varsle medarbejderen, at du foretager modregning, hvis denne ikke straks sørger for at opfylde sine forpligtelser overfor Kommunen.

Hos SelskabsAdvokaterne ApS tager vi gerne en indledende uforpligtende drøftelse med dig på tlf. 45 23 00 10 omkring dine muligheder og risici, idet anbefalingerne vil afhænge af sagens konkrete omstændigheder. Du er også meget velkommen til at skrive til os på advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Sygemeldt medarbejder var beskyttet mod opsigelse

Som udgangspunkt er der intet som forhindrer gyldigheden af en opsigelse, som afgives overfor en sygemeldt ...»

Opsigelse af sygemeldt medarbejder

Som udgangspunkt findes der ingen lov eller lovbestemmelser, som opstiller betingelser for, hvornår du ...»