Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab

Hvad er et iværksætterselskab (IVS) ?

Et iværksætterselskab er i princippet et anpartsselskab, hvor der knytter sig visse betingelser til selskabsformen.

Den helt store fordel ved et iværksætterselskab er, at det kan stiftes med en anpartskapital helt ned til 1 krone. Det er dog hensigten med iværksætterselskabet, at det på sigt skal omregistreres til et anpartsselskab når iværksætterselskabets selskabskapital er på minimum DKK 50.000. Dette har lovgiver forsøgt at påskønne ved at stille visse krav til et iværksætterselskab, herunder, at der ikke må udbetales udbytte og at minimum 25 % af iværksætterselskabets overskud skal henlægges til en bunden reserve.

Du kan læse mere om iværksætterselskabet her.

Omregistrering af et IVS til et ApS

Som overskriften antyder, er der tale om en omregistrering og ikke en omdannelse, hvilket i praksis gør processen lettere og mindre kostbar.

Det er generalforsamlingen, der med et dobbelt 2/3 flertal – dvs. mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet på generalforsamlingen, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen - beslutter, at iværksætterselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab.

Det er en betingelse for generalforsamlingsbeslutningen, at selskabet har en tilstrækkelig reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, der på beslutningstidspunktet udgør mindst DKK 50.000. Det er således den bundne reserve og selskabskapitalen, der tilsammen minimum skal udgøre DKK 50.000. For at der kan ske omregistrering skal der derfor foreligge en erklæring fra en vurderingsmand – typisk en revisor - om at minimumskapitalen er til stede.

Et iværksætterselskabs omregistrering til et anpartsselskab er endelig, når selskabets vedtægter, hovedsageligt hvad angår kapital og selskabsbetegnelse, er ændret til henholdsvis minimum DKK 50.000 og til et anpartsselskab, således at vedtægterne opfylder de sædvanlige krav til anpartsselskaber, og omregistreringen er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Som led i omregistreringen af iværksætterselskabet til et anpartsselskab overføre den bundne reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag til selskabskapitalen.

SelskabsAdvokaterne bistår dig gerne med omregistreringen af dit iværksætterselskab. Kontakt os på advokat@selskabsadvokaterne.dk eller på telefon 45 23 00 10 hvis du ønsker vores bistand til omregistrering.

Du er endvidere altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine muligheder.

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Har du som virksomhedsejer ret til udbytte?

Generelt Udbytte er en uddeling af selskabets midler til kapitalejerne, som kun kan finde sted som ordinært ...»

Omdannelse af anpartsselskab (ApS) til aktieselskab (A/S)

Hvorfor omdanne fra ApS til A/S? Der kan være mange grunde til at du som virksomhedsejer ønsker at omdanne ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )