Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Nyt postforlig – Farvel til A-breve pr. 1. juli 2016

Generelt

Flere og flere virksomheder og borgere i Danmark kommunikerer mere og mere pr. e-mail i stedet for pr. brev. Dette betyder sværere tider for Post Danmark og de ændrede kommunikationsplaner har også haft en stor negativ indflydelse på Post Danmarks økonomi.

Regeringen og en række øvrige partier har derfor i et bredt forlig vedtaget en ændring til den danske postlov, der svækker på en række krav til Post Danmarks pligt til at omdele fysiske breve (befordringspligten). Ændringerne træder allerede i kraft fra den 1. juli 2016. Nedenfor vil de væsentligste ændringer blive nævnt.

Slut med A og B-breve

Pligten for Post Danmark til at levere A-breve fra dag-til-dag ophæves. I stedet tilbyder Post Danmark et ikke-befordringspligtigt hastebrev, kaldet Quickbrevet.

B-brevet bliver herefter standardbrevet og betegnelsen ”B-brev” afskaffes, således at man fremover ikke skal skrive A eller B på brevet.

Leveringskravet for B-breve bliver ændret, således at brevene nu blot skal leveres inden for 5 dage i stedet for 4 dage tidligere.

Nyt Quickbrev

Selv om A-brevet bliver afskaffet vil borgere og virksomheder fortsat kunne sende breve fra dag til dag. Dette skal fremover ske fra posthuset med det nye Quickbrev.

De nye Quickbreve skal sendes fra et af Post Danmarks posthuse og der vil blive lanceret et særligt frankeringsmærke til dem. Prisen for Quickbrevet bliver 27 kr.

De nye Quickbreve ligger udenfor befordringspligten og bliver derfor pålagt moms.

Slut med omdeling om lørdagen og på mellemdage

Antallet af omdelingsdage reduceres til 5 hverdage om ugen og Post Danmark er således ikke længere forpligtet til at omdele breve om lørdagen.

Samtidig kan Post Danmark nu undlade omdeling af forsendelser på grundlovsdag og juleaftensdag samt på mellemdage som f.eks. fredag efter Kristi Himmelfartsdag.

Konklusion

De nye ændringer til postloven og Post Danmarks befordringspligt kan have stor indflydelse på din virksomheds retstilling og dispositioner i forskellige anliggender. Kommunikationsmediet skal derfor altid tages med i overvejelserne, når man f.eks. fremsender et påkrav, ophævelse, opsigelse eller en anden meddelelse, hvor tidspunktet for modtagelsen er af betydning.

Som udgangspunkt er det tilstrækkeligt, at sende en meddelelse pr. e-mail, men enkelte retsområder stiller krav om, at modtagelsen af meddelelsen sker pr. fysisk brev. Det er derfor altid vigtigt at undersøge og overveje, hvordan meddelelsen skal fremsendes.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din konkrete situation og dine muligheder.

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende virksomhed eller udnytter ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse og ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af