Stiftelse af ApS

Stiftelse af ApS

Læs mere
Stiftelse af A/S

Stiftelse af A/S

Læs mere
Stiftelse af IVS

Stiftelse af IVS

Læs mere
Stiftelse af P/S

Stiftelse af P/S

Læs mere
Forrige
Næste

Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge oplysninger direkte om alle selskaber registreret inden for EU.

Lettere tilgang til oplysninger

EU-kommissionen og alle medlemsstaterne er gået sammen om at udbyde et nyt samlet EU-selskabsregister, der sammenkobler alle de nationale selskabsregistre i et samlet system. Dette gør det meget nemmere at søge selskabsoplysninger på tværs af landegrænserne. Foreløbig er der 11 lande, der er opkoblet til systemet, men det er planen, at alle medlemslande skal være tilknyttet.

Tidligere skulle man indhente oplysninger direkte hos de nationale relevante myndigheder om udenlandske selskaber. Dette kunne være både en dyr og langsommelig proces, men nu er det altså muligt at indhente oplysninger om udenlandske selskaber på samme måde, som man hidtil har kunnet hente oplysninger om danske selskaber på www.cvr.dk.

Danmark har tiltrådt selskabsregistret. Danske virksomheder er derfor aftomatisk at finde ved en søgning i registret. Du skal derfor ikke gøre noget som virksomhedsejer for at din virksomhed bliver fundet via registret.

Du kan naturligvis stadig hente oplysninger om danske selskaber på www.cvr.dk. Hertil kommer, at oplysningerne i systemerne, herunder det danske, er blevet udvidet væsentligt, efter at det er blevet et krav, at alle selskaber skal registrere både deres legale og deres reelle ejere. Det kan du læse mere om her.

Hensigten med det nye system er at øge den grænseoverskridende handel og øge gennemsigtigheden på tværs af landene, herunder i forhold til hvidvask og skatteunddragelse.

Hvor finder man registret?

Det nye europæiske selskabsregister hedder ”Find a company” og findes på EU’s hjemmeside e-justice.europa.eu. Nedenfor har du et direkte link til registret.

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til artiklen eller ønsker en uforpligtende og uformel drøftelse af din situation.

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af