Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Finansiering via Vækstfonden

Finansiering via Vækstfonden

Læs mere
Forrige
Næste

Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Af Selskabsadvokaterne

Lovændring

Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder fra den 23. maj 2017 også skal registrere sine reelle ejere og ikke kun legale ejere. Fristen for registrering er den 1. december 2017.

I 2015 blev Det Offentlige Ejerregister åbnet med krav om registrering af de legale ejere, men nu udvides registreringspligten altså, og de nye krav til registrering af reelle krav påvirker ikke de eksisterende registreringskrav.

Hvad er en reel ejer?

Reelle ejere er en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked (børsnoterede selskaber).

Reelle ejere kan derfor beskrives som de ultimative personlige ejere og legale ejere kan beskrives som de direkte ejere.

Hvem er omfattet?

Følgende virksomheder bliver omfattet om kravet til registrering af reelle ejere:

- IVS
- ApS
- A/S
- P/S
- K/S
- I/S
- Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)
- Finansielle virksomheder
- Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
- Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG).

Et klassisk eksempel:

Hvis du som mange andre driver en ejerledet virksomhed – fx gennem et anpartsselskab - og du samtidig har oprettet et holdingselskab, skal du fremover registrere følgende:

I driftsselskabet skal du registrere at holdingselskabet er legal ejer og at du personligt er reel ejer.

I holdingselskabet skal du registrere at du selv personligt både er legal ejer og reel ejer.

Hvorfor kommer ændringen?

Formålet med registreringen af de reelle ejere er at skabe en større åbenhed og offentlighed omkring de ultimative personlige ejere i de danske selskaber, herunder for i større grad at forhindre hvidvask og forbedre offentlige myndigheders muligheder for at efterforske.

Husk endvidere at det allerede nu er et krav at dit selskab har en opdateret ejerbog med oplysninger om ejerforholdene i selskabet og at alle legale ejere, der ejer 5 % eller mere er registrert i Det Offentlige Ejerregister på CVR (virk.dk).

SelskabsAdvokaterne bistår dig gerne med registeringen. Kontakt os på advokat@selskabsadvokaterne.dk eller på telefon 45 23 00 10 hvis du ønsker vores bistand til registrering af din virksomheds ejerforhold.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»