Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Misligholdelse af fratrædelsesaftale

Du har indgået en fratrædelsesaftale, men nu overholder modparten ikke aftalen. 

Hvad kan du gøre? 

Indledning

Dine rettigheder og pligter afhænger af, hvad der fremgår af fratrædelsesaftalen.

Beskriver aftalen hvad der er væsentlige pligter for hver part eller hvad konsekvensen er, hvis du eller modparten misligholder aftalen? 

Som udgangspunkt skal rettigheder og pligter findes i aftalen og omstændighederne ved dens tilblivelse. Det vil derfor ofte være meget konkret, hvad dine muligheder er, hvis din aftalepart ikke overholder aftalen. 

Væsentlighed

Det vil ofte fremgå af fratrædelsesaftalen, at den kan ophæves ved en parts væsentlige misligholdelse, og at man kan kræve erstatning efter almindelig dansk ret. 

Hvad der skal betragtes som en væsentlig misligholdelse er meget konkret. 

Det vil som udgangspunkt være en væsentlig misligholdelse, hvis arbejdsgiver ikke betaler medarbejderen den aftalte løn. 

Hvad der er en væsentlig misligholdelse fra medarbejderens side vil afhænge af den konkrete sag, men det kan f.eks. være: 

- Medarbejderen har stjålet fra arbejdsgiveren,

- Medarbejderen har brudt sin loyalitetspligt, f.eks. omtalt arbejdsgiver grimt overfor kunder eller på de sociale medier, 

- Medarbejderen er påbegyndt konkurrerende arbejde i opsigelsesperioden 

I øvrigt vil der for begge parters vedkommende kunne være øvrige forhold, der kan udgøre en væsentlig misligholdelse, idet indholdet af aftalen, herunder de vigtige punkter under parternes forhandling, vil give en indikation af, hvilke momenter i aftalen, som har været vigtig for hver part. 

Misligholdelse af en biforpligtelse vil som udgangspunkt ikke være en væsentlig misligholdelse i sig selv, men det vil dog afhænge af den konkrete sag, samt om der er flere biforpligtelser, som misligholdes. 

Konsekvens af ophævelsen

Vælger man at ophæve fratrædelsesaftalen, som følge af modpartens væsentlige misligholdelse, vil det betyde, at man gør op med parternes fremtidige rettigheder og forpligtelser.

En ophævelse i et ansættelsesforhold kan som udgangspunkt ikke få virkning tilbage i tid, hvorfor ophævelsen som udgangspunkt kun vil få betydning for de ydelser, som parterne skal præstere efter ophævelse er sket. 

Bemærk derudover, at den part som ophæver bærer risikoen for, at ophævelsen er berettiget (standpunktsrisikoen). Har man fejlagtigt ophævet en fratrædelsesaftale, så vil selve ophævelsen være en væsentlig misligholdelse, som berettiger modparten til at ophæve. 

Erstatning?

Ophævelsen gør som beskrevet op med parternes rettigheder og forpligtelser. Derfor vil du ved ophævelsen reelt set gøre op med de rettigheder, som du havde i henhold til fratrædelsesaftalen.

Disse vil du - afhængig af sagens omstændigheder - formentlig kunne få igen ved fremsættelsen af et erstatningskrav. Det kræver dog, at de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt, herunder at der er kausalitet, adækvans m.v. samt at der foreligger et dokumenterbart tab. 

Overvej dine valg

Da konsekvenserne af en ophævelse kan være voldsomme, er det vores anbefaling, at du nøje overvejer, om du på anden og bedre vis kan opnå det, som du gerne vil. 

Det kan være, at det er bedre at sende modparten et påkrav eller du selv kan gøre det, som modparten har "glemt". 

Hvilke andre løsninger, som er relevante vil afhænge af din situation, herunder indholdet i ansættelseskontrakten, fratrædelsesaftalen samt de konkrete omstændigheder. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og bistår blandt andet vores klienter med rådgivning samt bistand ved indgåelse, udarbejdelse og håndtering af konflikter i relation til fratrædelsesaftaler. 

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk, hvis du har brug for sparring eller rådgivning i en konkret situation. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Hjælp til
Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det ...»