Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Medarbejders udeblivelse - strandet på ferie

Af og til sker der uforudsigelige ting i verden, som kan have betydning for din virksomhed og dine medarbejdere. 

Hvad gælder egentlig, hvis din medarbejder ikke kan komme hjem fra ferie som aftalt? 

Er medarbejderens udeblivelse lovlig, og kan du pålægge medarbejderen konsekvenser af udeblivelsen? 

Læs denne artikel og bliv klogere på reglerne. 

Medarbejderens risiko

Medarbejderen har pligt til at møde på arbejde, og denne pligt består, selvom der måtte komme hindringer herfor. Det er således medarbejderen, som bærer risikoen for, om denne kan komme på arbejde grundet snevejret, bilens nedbrud eller fordi medarbejderens fly hjem fra feriedestinationen er aflyst. 

Kan medarbejderen ikke møde på arbejde, vil det som udgangspunkt være en ulovlig udeblivelse fra arbejdet, hvis medarbejderen ikke informerer dig om udeblivelsen. Inden du lader udeblivelsen have ansættelsesretlige konsekvenser, vil det dog ofte være en rigtig god idé, at du varsler opsigelse/bortvisning af vedkommende, såfremt medarbejderen ikke møder på arbejde den følgende dag. 

Hvad der er dine muligheder, og hvordan du bør agere, afhænger dog af omstændighederne, hvorfor du altid bør søge professionel rådgivning, hvis du overvejer at afskedige eller bortvise en medarbejder grundet dennes udeblivelse fra arbejdet. 

Årsag til udeblivelsen

Situationen vil ofte være den, at medarbejderen ringer til dig, og giver dig information om, hvorfor vedkommende ikke kan komme på arbejde. Afhængigt af begrundelsens indhold, kan udeblivelsen være lovlig.  

Består hindringen i et force majeure-forhold, f.eks. at alle fly hjem fra vedkommendes feriedestination er aflyst, vil udeblivelsen som udgangspunkt være lovlig. Dette var tilfældet med askeskyen over Island, og da det meste af verden lukkede ned på grund af corona. 

Hvis udeblivelsen er lovlig, betyder det, at du ikke kan tillægge medarbejderens udeblivelse ansættelsesretlige konsekvenser i form af advarsel, opsigelse eller bortvisning. 

Da medarbejderen bærer risikoen for udeblivelsen, vil du derimod kunne kræve, at medarbejderen selv betaler for de dage, som medarbejderen ikke kan møde på arbejde efter feriens afslutning eller som følge af snevejret. 

I tilfælde af at medarbejderen har feriedage eller feriefridage tilgode, kan I - i stedet for at foretage løntræk - aftale, at medarbejderen trækker på disse. På denne måde undgår medarbejderen et løntræk for de dage, hvor vedkommende er udeblevet fra arbejdet. 

Skyldes udeblivelsen, at medarbejderen er strandet på feriedestinationen, har medarbejderen i øvrigt pligt til at komme hjem hurtigst muligt, uanset om dette indebærer, at medarbejderen skal flyve med andet selskab end oprindeligt eller anvende et andet transportmiddel end først planlagt. 

Vores bistand

Om medarbejderens udeblivelse er lovlig, vil afhænge af en konkret vurdering, hvorfor du altid bør søge professionel rådgivning, inden du opsiger eller bortviser en medarbejder grundet dennes udeblivelse fra arbejdet. 

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og vi bistår dig gerne med håndtering af en aktuel konflikt eller forud for tvistens opståen. Har du brug for rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Salæret for vores bistand til håndtering af en sag afregnes i henhold til medgået tid med en fast timetakst på DKK 2.400 + moms. 

eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet spændende indenfor ansættelsesretten
Afskaffelse af Store Bededag – hvad bør du vide?

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 loven om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag. Loven ...»

Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde ...»