Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Medarbejdere som medejere

Det er ikke usædvanligt, at man som arbejdsgiver tilbyder dygtige medarbejdere medejerskab af sin virksomhed. Dette sker ofte for at fastholde medarbejderne, og give dem dybere indblik i virksomhedens maskinrum.

Mange medarbejdere, som bliver medejere, får ofte adgang til mange af virksomhedens dybereliggende forretningshemmeligheder, når de bliver medejere, herunder f.eks. adgang til kundelister, prislister, beskrivelse af produkter, forretningsidéer under udvikling m.v.

Med adgangen til mange af virksomhedens væsentlige forretningshemmeligheder, vil mange virksomhedsejere have behov for at beskytte virksomheden - dette sker ofte i den ejeraftale (aktionæroverenskomst/anpartshaveroverenskomst), som indgås mellem ejerne af virksomheden.

Hvad er en ejeraftale?

Ejeraftalen (som du kan læse mere om her) er en aftale, som indgås mellem virksomhedens ejere. Den indeholder ofte en regulering af ejernes adgang til at træffe beslutninger i virksomheden, herunder for så vidt angår udbetaling af udbytte, pris ved salg af kapitalandele m.v.

Endvidere vil ejeraftalen ofte indeholde konkurrence- og/eller kundeklausuler, som finder anvendelse under ejerskabet af virksomheden og i en vis periode herefter.

Det er især disse klausuler, som du bør være opmærksom på, når du får medarbejdere ind i ejerkredsen.

Nærmere om problemstillingen

Når du inviterer dine medarbejdere til at blive medejere af din virksomhed, bør du som arbejdsgiver forholde dig til, om medarbejderen skal være forpligtet af nogle klausuler - såvel i ejeraftalen som i medarbejderens ansættelseskontrakt.

Ofte vil medarbejderen i sit ansættelsesforhold være lønmodtager, og dermed kun kunne blive underlagt klausuler, hvis disse overholder betingelserne i ansættelsesklausulloven. Nogle af betingelserne er blandt andet, at medarbejderen skal modtage 40 eller 60% af sin sædvanlige løn i kompensation per måned, hvor klausulen gælder, ligesom medarbejderen skal have en særlig stilling i selskabet. Endvidere må klausulerne maksimalt have en varighed på 6 eller 12 måneder.

I forhold til ejeraftalen, vil det bero på en konkret vurdering, om du kan pålægge din medarbejder klausuler, som ikke opfylder gyldighedskravene i ansættelsesklausulloven. Afgørende for vurderingen er, om medarbejderen - i forhold til ejeraftalen - kan karakteriseres som medarbejder eller medejer.

Det kan være relevant at indføre klausuler i både ansættelseskontrakten og ejeraftalen, da der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem hvornår medarbejderen stopper som ansat og hvornår denne sælger sin ejerandel i virksomheden.

Vi ser tillige ofte, at medarbejderen ikke har nogle klausuler i sin oprindelige ansættelseskontrakt, og det er svært at indføre disse efter medarbejderen er blevet ansat, hvorfor mange - for at beskytte virksomheden - ønsker dem indført i ejeraftalen, når medarbejderen erhverver en ejerandel i virksomheden.

Forhold, som har betydning for vurderingen

Ved vurderingen af om din medarbejder er mest medarbejder eller medejer vil der blandt andet blive kigget på følgende forhold:

- hvor stor en ejerandel har medarbejderen, og hvor stor er denne ejerandel i forhold til øvrige ejere af virksomheden,
- har medarbejderen reelt nogen indflydelse på ledelsen i eller driften af virksomheden,
- har medarbejderen nogen beslutningskompetence i ejeraftalen/virksomheden, såvel kontraktuelt som reelt
- hvilken stilling har medarbejderen i virksomheden

Det vil altid bero på en konkret vurdering, om medarbejderen er mest medejer eller medarbejder.

Vurderingen afgørende for klausulernes gyldighed

Som tommelfingerregel må du forvente, at en medarbejder, der alene ejer omkring 5-10% af kapitalandelene i din virksomhed, vil blive betragtet som medarbejder, og dermed kun kunne blive underlagt en klausul (kunde- og/eller konkurrenceklausul) i ejeraftalen, hvis klausulen opfylder gyldighedsbetingelserne i ansættelsesklausulloven.

Opfylder klausulen  ikke kravene i ansættelsesklausulloven, vil den med overvejende sandsynlighed blive erklæret ugyldig. Det vil betyde, at din virksomhed har en ringere retsstilling end forventet, idet medarbejderen ikke er forpligtet af klausulen.

Medarbejderen vil i dette tilfælde alene skulle overholde loven om forretningshemmeligheder i sin fremtidige ageren.

For din virksomhed vil det kunne betyde et stort tab, særligt hvis medarbejderen går ud og opretter sin egen konkurrerende virksomhed.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret og udarbejdelse af ejeraftaler, og bistår dig såvel med udarbejdelse af ejeraftalen som med en vurdering af, om en klausul i ejeraftalen er gyldig overfor din medarbejder eller ej.

Salæret for vores bistand er DKK 2.400 + moms i timen.

Har du problemer med en tidligere medarbejder eller brug for bistand til udarbejdelse af en ejeraftalen med klausuler, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

  

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»

Konkurrenceklausul i ejeraftale

Af Selskabsadvokaterne Ved en konkurrenceklausul i en ejeraftale forpligter ejerne af en virksomhed ...»