Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Medarbejder - Løn under sygdom?

Det er ikke alle medarbejdere, som har krav på løn under sygdom. Men har du styr på reglerne?

Hvis ikke, så kan du blive klogere her. 

Kollektive overenskomster

Hvis du har tiltrådt nogle kollektive overenskomster, er det vigtigt, at du forholder dig til, om disse er bindende i forhold til det specifikke ansættelsesforhold. Er det tilfældet, vil du skulle forholde dig til overenskomstens regler omkring eventuel løn under sygdom. 

Funktionærloven

Har du ikke forpligtet dig af nogle kollektive overenskomster eller måtte der ikke være nogle kollektive overenskomster, som er relevante for ansættelsesforholdet, så bør du forholde dig til funktionærloven. 

Det følger af funktionærlovens § 5, at funktionærer har krav på løn under sygdom. 

Er din medarbejder funktionær, vil du derfor være forpligtet til at betale medarbejderen fuld løn under dennes sygdom. 

Ikke-funktionær

Er din medarbejder ikke funktionær, og gælder der ikke nogle kollektive overenskomster for ansættelsesforholdet, da er udgangspunktet, at det er aftalen, som er gældende. 

Du kan derfor i kontrakten beslutte, om medarbejderen skal have ret til fuld løn under sygdom eller ej. 

Det vil ofte være således, at timelønnede medarbejdere, der ikke er funktionærer, f.eks. frisører, murer, og andre håndværkere, ikke har krav på fuld løn under sygdom, men at de derimod har ret til sygedagpenge i henhold til sygedagpengeloven. 

Din mulighed for refusion

Uanset om din medarbejder har ret til fuld løn under sin sygdom eller ej, bør du forholde dig til sygepdagpengeloven. 

Loven indeholder visse regler for, hvornår medarbejderen har ret til sygedagpenge, og dermed tillige, din mulighed for at få refusion fra Kommunen. 

Får din medarbejder ikke fuld løn under sygdom, har vedkommende ret til at få sygedagpenge fra dig i de første 30 kalenderdage fra første fraværsdag (også kaldt arbejdsgiverperioden), hvis medarbejderen på første fraværsdag har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet og i denne periode har været beskæftiget hos dig i mindst 74 timer. 

Ved opgørelsen af perioden på 8 uger indgår perioder, hvor medarbejderen har: 

1) Været syg eller haft fravær på grund af graviditet, fødsel, adpotion eller børns alvorlige sygdom, 

2) Holdt ferie eller efter aftale med arbejdsgiveren har holdt fridage for egen regning, 

3) Deltaget i kursus- og undervisningsaktiviteter efter aftale med arbejdsgiveren eller

4) Været omfattet af en arbejdskonflikt. 

Efter udløbet af arbejdsgiverperioden, vil det være Kommunen som direkte udbetaler sygedagpenge til medarbejderen. Du skal derfor ikke betale medarbejderen sygedagpenge udover arbejdsgiverperioden. 

Er din medarbejder funktionær, skal du som beskrevet ovenfor, betale medarbejderen fuld løn under sygdom. Hvis medarbejderen opfylder betingelserne for at få sygedagpenge, vil du som arbejdsgiver kunne få refusion fra Kommunen. Det er i dette tilfælde vigtigt, at du forholder dig til sygedagpengelovens krav i forhold til opfølgning m.v. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og har mangeårig erfaring i rådgivning af virksomheder i forhold til sygemeldte medarbejdere. 

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk, hvis du har brug for rådgivning. 

Salæret for vores bistand afregnes i henhold til medgået tid med en timetakst på DKK 2.400 + moms. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Sygemeldt medarbejder var beskyttet mod opsigelse

Som udgangspunkt er der intet som forhindrer gyldigheden af en opsigelse, som afgives overfor en sygemeldt ...»

Opsigelse af sygemeldt medarbejder

Som udgangspunkt findes der ingen lov eller lovbestemmelser, som opstiller betingelser for, hvornår du ...»