Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Manglende rygepolitik i din virksomhed straffes med bøde

Vidste du, at arbejdspladser beliggende i Danmark, ifølge loven om røgfrie miljøer fra 2007, er forpligtede til at have en skriftlig rygepolitik?

Vidste du tillige, at der den 7. juni 2016 trådte en lov om elektroniske cigaretter i kraft, som medfører, at de fleste arbejdspladser endvidere skal have en rygepolitik om e-cigaretter?

Hvis svaret er nej, så er din virksomhed formentlig ikke den eneste, som ikke har været opmærksom på lovene – hvorfor du nedenfor kan læse om det mest centrale i lovene, og hvad din virksomhed skal gøre.

Skriftlig rygepolitik om cigaretter

Ifølge loven om røgfrie miljøer, skal du som arbejdsgiver, udarbejde en skriftlig rygepolitik, som er tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.

Din rygepolitik skal som minimum indeholde oplysninger om, hvorvidt og i givet fald hvor, der må ryges på arbejdspladsen. Den skriftlige rygepolitik skal endvidere angive konsekvenserne af medarbejderens overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik.

Har din virksomhed ikke en rygepolitik eller opfylder din rygepolitik ikke ovenstående minimumskrav, kan din virksomhed blive pålagt en bøde for overtrædelse af loven om røgfrie miljøer.

Du kan endvidere, som arbejdsgiver, ifalde et bødeansvar, såfremt du tillader rygning i strid med loven, herunder:

- Tillader rygning indendørs på arbejdspladser, da dette som udgangspunkt ikke er tilladt.

- Såfremt du etablerer et rygerum/rygekabine indendørs til dine medarbejdere, og du ikke opfylder kravet om, at der ved synlig skiltning skal gives information om, at luften i omgivelserne uden for disse rygerum/rygekabiner kan være sundhedsskadelig.

Det er Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med, at loven overholdes.

Fra 7. juni 2016: Skriftlig politik for e-cigaretter

Med virkning fra 7. juni 2016, skal størstedelen af alle danske arbejdspladser tillige udarbejde en skriftlig politik for anvendelse af elektroniske cigaretter på arbejdspladsen. Rygepolitikken skal være tilgængelig for brugere, medarbejdere og besøgende.

Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysninger om, hvorvidt og i givet fald hvor, der må anvendes elektroniske cigaretter.

Manglende udarbejdelse af en rygepolitik om e-cigaretter, i henhold til lovens minimumskrav, vil blive straffet med bøde.

Det er også Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med, at arbejdspladserne får udarbejdet den fornødne rygepolitik om e-cigaretter.

Hvordan får du en rygepolitik?

Lovene angiver alene, at rygepolitikkerne skal være skriftlige. Det er således op til den enkelte arbejdsplads at sikre sig, at rygepolitikken er tilgængelig for de nødvendige personer, herunder ansatte og besøgende.

Hvis virksomheden har en personalehåndbog, kan rygepolitikken selvfølgelig let indsættes heri, og ellers skal rygepolitikken udarbejdes for sig selv.

For så vidt angår besøgende kan virksomheden enten fastsætte en skriftlig politik om, hvordan de besøgende bliver gjort bekendt med virksomhedens rygepolitik eller virksomheden kan med skilte og informationstavler oplyse de besøgende om virksomhedens rygepolitik.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at du er forpligtet til at håndhæve virksomhedens rygepolitik.

Konklusion

Som arbejdsgiver bør du sikre dig, at du overholder rygelovene. Har du ikke allerede en politik omkring brug af cigaretter og elektroniske cigaretter på arbejdspladsen, bør du snarest muligt få udarbejdet en politik herom.

Hos SelskabsAdvokaterne ApS er vi specialister i ansættelsesret, og bistår dig naturligvis gerne med at udarbejde og implementere de nye politikker.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk for en nærmere uforpligtende drøftelse af dine behov og ønsker.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»