Forrige
Næste

Loyalitetspligt i kontraktforhold

Generelt

Selvom der hverken er vedtaget kunde- eller konkurrenceklausul, lov om forretningshemmeligheder og markedsføringsloven ikke finder anvendelse, skal du og dine aftaleparter stadig handle loyalt over for modparten både under og efter aftaleforholdets beståen.

Hvis din aftalepart har opført sig illoyalt, kan det derfor godt betale sig at sige fra og påbyde ham straks at ophøre med den illoyale adfærd, da han i modsat fald risikere at blive mødt med et erstatningskrav som følge af det tab, der er lidt på grund af den illoyale adfærd.

Hvad er dine rettigheder

Ud over markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder, der sætter rammerne for hvordan man skal agere - eller rettere ikke agere – over for sine samarbejdspartnere, forbrugere og tidligere arbejdsgivere, eksisterer der i dansk ret en almindelig ulovbestemt kontraktuel loyalitetspligt, som skal iagttages i alle kontraktforhold.

Grænserne for loyalitetspligten afhænger naturligvis af det enkelte aftaleforhold, parterne og forholdene i øvrigt, så det er altid en konkret vurdering om, den kontraktuelle loyalitetspligt er overtrådt.

Hvilke forhold er vigtige

I det konkrete forhold er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

  1. Hvilket aftaleforhold er der tale om
  2. Hvilet forhold kan være en overtrædelse af loyalitetspligten
  3. Foreligger der dokumentation for overtrædelsen
  4. Er der lidt et tab
  5. Skal samarbejdet fortsætte eller ophøre
  6. Er forholdet omfattet af en voldgiftsklausul

 

Konklusion

En modparts overtrædelse af den kontraktuelle loyalitetspligt kan medføre store tab for dig eller din virksomhed, og det er derfor vigtigt, at man tidligt i processen tager handling og får den illoyale adfærd stoppet.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

 

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende virksomhed eller udnytter ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse og ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af