Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere
Eneforhandleraftale

Eneforhandleraftale

Læs mere
Leasingkontrakter

Leasingkontrakter

Læs mere
Distributionsaftale

Distributionsaftale

Læs mere
Forrige
Næste

Loyalitetspligt i kontraktforhold

Af Selskabsadvokaterne

Generelt

Selvom der hverken er vedtaget kunde- eller konkurrenceklausul, lov om forretningshemmeligheder og markedsføringsloven ikke finder anvendelse, skal du og dine aftaleparter stadig handle loyalt over for modparten både under og efter aftaleforholdets beståen.

Hvis din aftalepart har opført sig illoyalt, kan det derfor godt betale sig at sige fra og påbyde ham straks at ophøre med den illoyale adfærd, da han i modsat fald risikere at blive mødt med et erstatningskrav som følge af det tab, der er lidt på grund af den illoyale adfærd.

Hvad er dine rettigheder

Ud over markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder, der sætter rammerne for hvordan man skal agere - eller rettere ikke agere – over for sine samarbejdspartnere, forbrugere og tidligere arbejdsgivere, eksisterer der i dansk ret en almindelig ulovbestemt kontraktuel loyalitetspligt, som skal iagttages i alle kontraktforhold.

Grænserne for loyalitetspligten afhænger naturligvis af det enkelte aftaleforhold, parterne og forholdene i øvrigt, så det er altid en konkret vurdering om, den kontraktuelle loyalitetspligt er overtrådt.

Hvilke forhold er vigtige

I det konkrete forhold er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

  1. Hvilket aftaleforhold er der tale om
  2. Hvilet forhold kan være en overtrædelse af loyalitetspligten
  3. Foreligger der dokumentation for overtrædelsen
  4. Er der lidt et tab
  5. Skal samarbejdet fortsætte eller ophøre
  6. Er forholdet omfattet af en voldgiftsklausul

 

Konklusion

En modparts overtrædelse af den kontraktuelle loyalitetspligt kan medføre store tab for dig eller din virksomhed, og det er derfor vigtigt, at man tidligt i processen tager handling og får den illoyale adfærd stoppet.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

 

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»